Dagelijks ontvluchten nog steeds duizenden Venezuela

De vluchtelingenstroom uit Venezuela houdt aan. Dagelijks ontvluchten duizenden mensen het land waar de regering een economisch beleid voert waarop mensen niet kunnen leven. Terre des Hommes was een van de eerste hulpverlenende organisaties ter plaatse

Hyperinflatie en tekort aan alles in de winkels leiden in de achterliggende vier jaar tot een uittocht van meer dan 4 miljoen mensen. Waren het in begin van de crisis vooral de meer vermogende Venezolanen, thans probeert iedereen in nood het land te ontvluchten. Sinds de regering in Venezuela in juni de grenzen heropende, zoeken opnieuw dagelijks duizenden mensen hun heil in het buitenland. Colombia huisvest al meer dan 1,3 miljoen vluchtelingen. 

Terre des Hommes werkt in Colombia en biedt hulp in het aan Venezuela grenzende departement Norte de Santander. Dagelijks lopen er 500 vluchtelingen en ontheemden langs de snelweg tussen de grensplaats Cucuta en de zuidelijker gelegen stad Bucaramanga. Veel vluchtelingen hebben geen officiële papieren en kunnen daarom niet gebruik maken van het openbare vervoer. ‘De migrerende wandelaars zijn extreem kwetsbaar voor beroving en om in handen te vallen van mensensmokkelaars die werk beloven’, aldus Analia Restrepo, Terre des Hommes hulpcoördinator in Colombia. 

Opvang en voedselhulp

De hulpverleners van Terre des Hommes speuren naar de meest kwetsbare onder de vluchtelingen. Er wordt warme kleding uitgedeeld, dekens, voedselbonnen, luiers, hygiëne spullen en soms contant geld zodat mensen zelf spullen kunnen kopen die zij dringend nodig hebben. Terre des Hommes runt ook een opvang in Puerto Santander en een voedselkantine waar dagelijks 200 tot 300 mensen kunnen eten. 

Groot probleem is dat veel vluchtelingen niet over officiële papieren beschikken, terwijl een paspoort of vergunning vereist is om van officiële overheidshulp gebruik te maken. Daarom focust Terre des Hommes ook op juridische hulp om vluchtelingen aan de juiste papieren te helpen. 

Hulpcoördinator Analia van Terre des Hommes: ‘Het draait allemaal om de juiste papieren. heb je die, dan heb je recht op een dak boven je hoofd, op onderwijs en gezondheidszorg. Via onze juristen doen we wat we kunnen’. 

De Dutch Relief Alliance (DRA)

De hulpverlening van Terre des Hommes aan de Venezolaanse vluchtelingen vindt plaats in samenwerking met andere hulporganisaties verenigd in de Dutch Relief Alliance en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws