Herinnering: meer dan de helft van de vluchtelingen is kind

Met de oplopende woede van de Amerikaanse president Trump over het opschorten van zijn inreisverbod voor mensen uit zeven overwegend islamitische landen en de PVV hoog in de peilingen in Nederland is het eens te meer nodig om te wijzen op het feit dat meer dan vijftig procent van de vluchtelingen kind is en zij recht op bescherming hebben. Kinderen zouden nooit opgesloten moeten worden, wat hun status ook is. Deze maand roept de Internationale Raad van Vrijwilligersorganisaties (International Council of Voluntary Agencies (ICVA)) wederom op om het belang van het kind te allen tijde centraal te stellen.

 

Noodhulp / Vluchtelingen

In de verklaring wordt in herinnering geroepen op welke opvang éénieder recht heeft: “Alle vluchtelingen, gedwongen migranten en kwetsbare groepen moeten altijd een kans krijgen om veiligheid te vinden en een nieuw leven op te bouwen, in de VS of elders in de wereld. Een plek waar ze niet hoeven te vrezen voor vervolging, discriminatie, xenofobie en racisme. NGO’s die met en voor vluchtelingen werken blijven zich hiervoor inspannen.”

Verplichtingen naar vluchtkinderen toe

Het Amerikaanse inreisverbod verkleint het aantal opties voor kinderen en hun families om veiligheid te vinden. “Het is onverenigbaar met wat 148 dagen geleden is beloofd. De New York Verklaring voor Vluchtelingen en Migranten Top op 19 september 2016 drukte de politieke wil van de wereldleiders uit om levens te redden, rechten te beschermen en verantwoordelijkheid te delen op een wereldwijde schaal. De New York Verklaring bevat enkele belangrijke verplichtingen naar kinderen toe. Toch lijken wereldleiders te zijn vergeten dat een gebrek aan toewijding om die verplichtingen na te komen de maatschappij verder zal verdelen”, waarschuwt Ignacio Packer, Hoofd van de Internationale Federatie van Terre des Hommes.

Sluit kinderen nooit op

Tijdens de Top legden Staten vast om gezamenlijk de ‘Negen Aanbevolen Principes voor Kinderen op de Vlucht en andere Kinderen die geraakt worden door Migratie’ na te leven. Hiermee is namelijk gegarandeerd dat zij nooit gecriminaliseerd, gestraft of opgesloten zouden moeten worden voor het zoeken van toegang tot een ander land of het verblijf in een ander land.

Of kinderen nu begeleid of onbegeleid reizen, alle kinderen hebben recht op bescherming en zorg. Alle lidstaten hebben de juridische, maar ook vooral morele verplichting om mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle vlucht- en migrantenkinderen te beschermen, ongeacht hun status. De aandacht zou altijd moeten uitgaan naar het belang van het kind.

Bekijk de ‘Negen Aanbevolen Principes voor Kinderen op de Vlucht':

 

Share this:

Gerelateerd nieuws

Reactie toevoegen