Kamer wil veroordeelde kindermisbruikers tijdelijk paspoort ontnemen

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit er voor het paspoort van veroordeelde kindermisbruikers te ontnemen zolang zij onder toezicht van de overheid staan. Terre des Hommes is voorstander van deze maatregel. We willen echter ook dat na beëindiging van de ondertoezichtstelling alarmbellen bij politie en douane blijven afgaan, als kindermisbruikers de grens passeren.  

Tweede Kamer over kindermisbruik

De wet geeft nu al diverse mogelijkheden om veroordeelde kindermisbruikers het reizen moeilijk te maken. De rechter kan een reisverbod opleggen, eventueel in combinatie met een meldplicht of een enkelband. Ook kan het paspoort worden ontnomen. Hoe vaak deze maatregelen worden opgelegd en hoe effectief ze zijn is echter niet bekend. Minister Dekker van Rechtsbescherming beloofde in het Kamerdebat van 20 februari jl. vòòr het zomerreces met cijfers te komen.

Paspoort ontnemen

De Tweede Kamer lijkt nu aan te sturen op het standaard afpakken van het paspoort, gedurende de periode van ondertoezichtstelling.  Een dergelijke ontneming kan in theorie langdurig zijn, omdat een ondertoezichtstelling geen vaste einddatum heeft. Rechters kunnen de ondertoezichtstelling ongelimiteerd verlengen.

Uit cijfers van Reclassering Nederland blijkt dat daders van zedendelicten gemiddeld 676 dagen onder toezicht staan. In die zin zou het paspoort voor nog geen twee jaar worden afgenomen. Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor het toezicht op kindermisbruikers.

Kindermisbruikers mogen niet reizen naar risicolanden

Terre des Hommes is voor iedere maatregel die kindermisbruikers het reizen naar risicolanden onmogelijk maakt.  Daarom moeten kindermisbruikers ook na hun ondertoezichtstelling in de gaten worden gehouden. We zien te vaak dat kindermisbruikers die in Nederland zijn veroordeeld, jaren later ongezien hun praktijken in het buitenland voortzetten.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws