Maurice, Hibatu en Ayesha pleiten bij de Verenigde Naties voor meisjesrechten

Drie jonge vrouwen, uit respectievelijk Ghana, De Filipijnen en Sierra Leone, krijgen deze week een unieke kans om de Verenigde Naties toe te spreken. Van 9 tot 18 juli is er het High-level Political Forum (HLPF), een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de voortgang op de Sustainable Development Goals (SDG's) wordt besproken.  Er zijn zeventien doelen, waaronder gendergelijkheid, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen en het uitbannen van alle vormen van armoede. 

Youth advocates voor de Girls Advocacy Alliance

De drie jonge vrouwen Maurice, Hibatu en Ayesha gaan naar het HLPF in verband met de GAA, een samenwerkingsprogramma van Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De jongeren werken samen met de alliantie aan bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en voor het vergroten van hun economische participatie. Een van de onderdelen van de GAA is het opzetten, trainen en begeleiden van jongerengroepen. Dat gebeurt in tien landen: Sierra Leone, Nepal, Bangladesh, de Filipijnen, Ethiopië, Kenia, Uganda, Ghana, Liberia en India.

Tegen gendergerelateerd geweld

De drie vrouwen zullen zich in New York uitspreken tegen gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van jonge vrouwen. Eerder gaf de 17-jarige Mellicentia uit Sierra Leone namens de Girls Advocacy Alliance een vurige speech bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Haar speech maakte indruk op de leden van het Comité, waar na afloop iemand tegen haar zei dat ze niet zou misstaan als Secretaris-Generaal bij de VN. Nu is dat Mellicentia’s droom.

Wie zijn de jonge vrouwen?

  • Maurice (16) komt uit de Filipijnen, waar ze onderdeel is van een jongerengroep. Samen met andere jongeren strijdt ze voor de aanpak van kinderarbeid en geweld tegen meisjes. Maurice droomt van een wereld waarin iedereen, dus ook meisjes en vrouwen, gelijke kansen krijgt en iedereen zich op zijn of haar plek voelt. Ze spreekt op 9 juli tijdens het HLPF over het belang van gendergelijkheid binnen alle SDG’s.
  • Ook de 19-jarige Hibatu uit Ghana strijdt in haar gemeenschap voor de rechten van meisjes. Ze gaat regelmatig in gesprek met religieuze en traditionele leiders om onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen aan de orde te stellen. Hibatu nam vorig jaar een dag de plek in van een Brits parlementslid en ging in gesprek met Dit jaar mag ze ook spreken bij een event op het HLPF over het belang van kinderrechten voor het behalen van de SDG’s.
  • Ayesha van 21 uit Sierra Leone zag al op jonge leeftijd wat de gevolgen zijn van genderongelijkheid. In de sloppenwijk waar ze naast woont zag ze hoe meisjes seksueel werden uitgebuit en geen gelijke kansen kregen. Sindsdien is ze een voorvechter van meisjesrechten. Door in gesprek te gaan met slachtoffers van seksueel geweld en een mentor voor meisjes te zijn, hoopt ze hen te kunnen helpen bij het opbouwen van een betere toekomst.

Tegengaan van discriminatie

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Toch wordt een groot deel van de rechten van meisjes in ontwikkelingslanden structureel geschonden. Meisjes in de tien landen waar de Girls Advocacy Alliance werkt, worden door beleid, sociale normen en gewoonterecht achtergesteld. Ze krijgen te maken met kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis, seksueel geweld en (seksuele) uitbuiting. Ook vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans om vervolgens een baan te krijgen is hierdoor minimaal. En zonder inkomen en zelfstandigheid zijn ze kwetsbaarder voor geweld. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan en zet zich in om de (economische) positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren door lobby en beleidsbeïnvloeding op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De door de Alliantie getrainde youth advocates spelen hierbij een belangrijke rol.

Share this:

Gerelateerd nieuws