Nederlandse hulp voor 170.000 ontheemden in Irak

Een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (de Dutch Relief Alliance) is begonnen met een grootscheepse hulpactie voor 170.000 Iraakse burgers die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul. Ontheemde gezinnen en mensen die terugkeren naar gebieden die op IS zijn heroverd,  krijgen bescherming, medische noodhulp, toegang tot veilig water en schone toiletten. 

Noodhulp

Gezamenlijke noodhulpactie

De hulpoperatie wordt uitgevoerd door twaalf Nederlandse humanitaire organisaties. Een half jaar lang, tot eind december, redden zij levens, komen kwetsbare vrouwen, kinderen en mannen te hulp en helpen lokale gemeenschappen weer op te krabbelen. Cordaid leidt deze gezamenlijke hulpactie, die wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze gezamenlijke noodhulpactie is een voortzetting van de samenwerking in Irak die in januari 2015 begon. Bij twee eerdere hulpacties bereikten we in Irak meer dan 450.000 mensen die het slachtoffer zijn van de oorlog.

Geweld rondom Mosul

Dit keer is de hulp van de Dutch Relief Alliance specifiek gericht op burgers die het geweld in Mosul - met name het nu belegerde westelijke deel van de stad - en het district Hawiga proberen te ontvluchten. In de laatste maanden van vorig jaar nam het aantal luchtaanvallen op Hawiga sterk toe, als onderdeel van de militaire operatie om IS te verdrijven uit de regio. Naar schatting 50.000 mensen ontvluchtten het gebied, van wie velen zijn nu ondergebracht in kampen voor ontheemden in Kirkuk.

De slag om Mosul, die in oktober vorig jaar begon, heeft tot op heden meer dan 200.000 mensen op de vlucht doen slaan. Nog steeds is IS niet uit Mosul verdreven. Overlevenden blijven de stad ontvluchten, soms duizenden per dag. 

Levensreddende hulp

De Dutch Relief Alliance verleent levensreddende hulp aan mensen die de militaire vijandelijkheden ontvluchten, aan families die terugkeren naar bevrijde gebieden, maar ook aan gemeenschappen die ontheemde gezinnen opvangen en zelf ook getroffen zijn door de oorlog. Ignacio Arteche, noodhulpcoördinator van Cordaid en coördinator van de DRA in Irak: "De situatie in Noord-Irak verandert met de dag en is onberekenbaar. Elke dag zie je nieuwe slachtoffers en nieuwe noden. Binnen de Dutch Relief Alliance heeft iedere organisatie specifieke humanitaire expertise: gezondheidszorg, psychosociale hulp, toegang tot drinkwater, noodhulp voor kinderen en andere terreinen. Die combinatie en onze geografische spreiding - we werken niet op een kluitje – maakt dat we snel kunnen inspringen op een breed scala aan humanitaire noden. Er worden nieuwe gebieden heroverd op IS, waar wij als hulpverleners ook toegang toe kunnen krijgen. Daarom kijken we constant hoe en waar we het leed van mensen het beste kunnen verlichten."

Tot eind dit jaar verstrekt de Dutch Relief Alliance onder andere de volgende hulp in Irak:

Gezondheidszorg

 • spoedeisende hulp, met inbegrip van traumazorg dichtbij de frontlinie;
 • basisgezondheidszorg voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;
 • inentingen voor kinderen;
 • het versterken van bestaande medische voorzieningen in de conflictgebieden;
 • verstrekken van geneesmiddelen en medische apparatuur.

Bescherming

 • psychosociale eerste hulp; begeleiding van slachtoffers van gendergerelateerd geweld;
 • zorgen dat kwetsbare meisjes en jongens, met name alleenstaande minderjarigen, snel en adequaat worden opgevangen en begeleid;
 • mensen die op de vlucht zijn helpen bij registratieprocedures en het vinden van een veilig heenkomen.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

 • zorgen voor schoon drinkwater, noodlatrines, douches, watertanks en toiletspullen;
 • beschadigde waterinfrastructuur herstellen;
 • noodsystemen aanleggen voor het ophalen en verwerken van afval.

De Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van humanitaire crises. Het is een samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse NGO’s en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In Irak voeren de volgende NGO’s de noodhulpactiviteiten uit: Care Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tearfund NL, Terre des Hommes, War Child, World Vision, ZOA.

Share this:

Gerelateerd nieuws