Samenwerken tegen seksuele uitbuiting van kinderen loont

Samen sta je sterker. Dat blijkt maar weer uit het eerste jaarverslag van Down to Zero. Deze alliantie van vijf NGO’s (Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation) werken samen om commerciële seksuele kinderuitbuiting in elf landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen in 2020. Vorig jaar is de alliantie opgestart en begonnen om het gezamenlijke programma te implementeren en nu al weten 3.667 kinderen wat seksuele uitbuiting is, dat dit niet ‘normaal’ is en hoe ze het kunnen rapporten. Nog eens 2.102 kinderen zijn getraind om op te komen voor kinderrechten en zichzelf en leeftijdsgenootjes te beschermen tegen seksuele uitbuiting.

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Down to Zero besteedt aandacht aan twee groepen: kinderen die het risico lopen om seksueel uitgebuit te worden en kinderen die seksueel uitgebuit zijn. In die laatste groep zijn er indrukwekkende voorbeelden van kinderen die zelf het heft in handen nemen om te voorkomen dat zij wederom uitgebuit worden.

Kinderen geven zelf aan wat er veranderen moet

Een goed voorbeeld van die weerbaarheid is een groep van vijftien kinderen in India die in kaart brachten hoe de omgeving hen kwetsbaar maakt en welke behoeften zij hebben om beter beschermd te worden wanneer zij naar hun families terugkeren. Ze hebben deze lijst aan hun lokale overheid gegeven waar ze openlijk hebben besproken wat er gedaan kan worden (buurtwachters inzetten, betere verlichting op straat) om hun gemeenschappen veilig te maken voor kinderen die terugkeren nadat ze seksueel zijn uitgebuit. Niet alleen vroegen de kinderen aandacht voor fysieke gevaren, ze presenteerden ook sociale kwetsbaarheden, zoals nepromantiek en het verlangen van de kinderen naar een betere toekomst. Pooiers en mensenhandelaren spelen slim in op deze verlangens. De lokale overheid is nu bezig, met de hulp van NGO’s om jongeren op school bewust te maken van de gevaren.

Tienermeisjes voorkomen kinderhuwelijk

Ook in de andere groep (de kinderen die risico lopen seksueel uitgebuit te worden) worden klinkende resultaten geboekt. Zo wisten drie moedige tienermeisjes die het huwelijk te voorkomen van een vijftienjarig meisje in Bangladesh. Bengaalse mensenhandelaren gebruiken kindhuwelijken vaak om de meisjes in hun macht te krijgen.

Kinderen redden en ondersteunen

Naast het weerbaar maken van kinderen, hebben 909 slachtoffers hulp gekregen in de vorm van onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en rechtsbijstand. Op die manier werden kinderen gered en kregen zij een kans om op een gezonde manier terug te komen in de maatschappij.

Families beschermen kinderen

Alleen met kinderen werken is echter niet genoeg. Het is belangrijk om ook hun omgeving zo te beïnvloeden dat die actief meewerkt aan een wereld waarin kinderen worden beschermd tegen het verkopen van hun lichaam.Zo kregen 232 families van slachtoffers bescherming en werden 36 kinderbeschermingscommissies gesteund. Ook werden 15 verwijzingssytemen ingericht zodat kinderen die seksueel misbruikt worden, tijdig verwezen kunnen worden naar hulpinstanties.

Ook dit is zichtbaar succesvol: in Nicaragua zijn ouders van slachtoffers meer betrokken bij de rechtsgang en reïntegratie. Ze maken seksuele uitbuiting bespreekbaar met het kind, terwijl dat onderwerp voorheen taboe was. Ook is er een jeugdcomité dat getraind is om voorlichting te geven over hoe mensen kunnen voorkomen dat kinderen gedwongen hun lichamen verkopen.

Hotelmedewerkers herkennen de sekstoerist

Daarnaast zijn ook bedrijven meegenomen in de aanpak. 31 Bedrijven zijn geholpen bij het opstellen van specifiek beleid met betrekking tot seksuele uitbuiting, 95 bedrijven zijn getraind om seksuele uitbuiting te herkennen en te voorkomen en zo zijn duizenden werknemers bereikt. Medewerkers van hotels zijn bijvoorbeeld getraind om kindersekstoeristen te herkennen. Daarnaast was Google Thailand betrokken bij een training voor politie- en justitiemedewerkers. Momenteel bespreken Down to Zero en Google hoe ze samen verder kunnen werken.

Ambtenaren zorgen voor de handhaving

Tenslotte is het belangrijk te zorgen dat al deze veranderingen ingebed zijn in een juridische structuur van wetgeving en handhaving. Om te zorgen dat veranderingen blijvend zijn, zijn 1.745 ambtenaren getraind om seksuele uitbuiting te herkennen en er tegenop te treden. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat een rechtbank in Indonesië een kindvriendelijke procedure heeft ingesteld zodat kinderen durven te getuigen over een uitbuitingssituatie.

Down to Zero

Down to Zero wordt uitgevoerd onder leiding van Terre des Hommes en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 5-jarig programma (2016-2020) stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevante beleid en wet- en regelgeving in de elf landen. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de toeristische sector.

Lees het jaarverslag van Down to Zero >>

Share this:

Gerelateerd nieuws