Schrijnende omstandigheden voor vluchtkinderen op de Griekse eilanden

Meer dan 15.000 mensen bevinden zich op dit moment in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, waaronder meer dan 5.000 kinderen. Deze kinderen bevinden zich in onveilige en gevaarlijke omstandigheden.

Noodhulp / Vluchtelingen

Overvolle accommodaties

Door het sluiten van de EU-Turkije deal vorig jaar, moeten mensen die aankomen op de Griekse eilanden daar blijven. Hierdoor zijn overvolle accommodaties ontstaan, en kan toegang tot basisvoorzieningen zoals voedsel, water, gezondheidszorg en bescherming voor kinderen niet gegarandeerd worden.

Onveilige situatie voor alleenstaande minderjarigen

Uit een onderzoek van UNICEF is gebleken dat er meer dan 2.000 alleenstaande minderjarigen als asielzoekers in Griekenland zijn, waaronder op de eilanden. Deze kinderen hebben geen netwerk om zich heen om hen te beschermen in onveilige situaties. Ook wordt een deel van deze alleenstaande minderjarigen soms onterecht geïdentificeerd als volwassene, waardoor ze tussen volwassenen in accommodaties worden geplaatst, en kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting.

Vluchtkinderen met psychische problemen

De omstandigheden waarin de kinderen leven maakt ze ook kwetsbaar voor psychische problemen. Een onderzoek van Save the Children geeft aan dat er een stijging is van depressie, zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen onder kinderen in de vluchtelingenkampen. Ook wenden kinderen zich tot drugsmisbruik om de schijnbaar eindeloze situatie op de Griekse eilanden het hoofd te kunnen bieden. Met het verslechteren van de omstandigheden is er een toename te zien van het aantal racistische en xenofobische incidenten, zoals gewelddadige acties tegen asielzoekers, waaronder ook kinderen, door lokale bevolking, en van nieuwe racistische en extremistische groeperingen die angst en onzekerheid verspreiden.

Oproep aan de overheid

Nu de winter invalt, en duizenden kinderen vastzitten op de eilanden, is het duidelijk dat de Griekse overheid de eerste levensbehoeftes van de vluchtelingen niet kan vervullen en hen geen goede bescherming kan bieden zolang ze op de eilanden blijven. Om de veiligheid en de bescherming van de vluchtelingenkinderen te verbeteren is het daarom nodig dat ze toegang krijgen tot voorzieningen op het vasteland van Griekenland, en daar hulp kunnen krijgen. Er moet gezorgd worden dat geschikte accommodaties, basisvoorzieningen en geschikte psychische hulpverlening beschikbaar zijn op het vasteland van Griekenland voor alle kinderen die nu vastzitten op de eilanden.

Samen met andere mensenrechten- en humanitaire organisaties heeft Terre des Hommes een oproep gedaan aan de overheid om actie te ondernemen om de schrijnende situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden te veranderen.

Lees wat Terre des Hommes doet voor vluchtkinderen >>

 

Share this:

Gerelateerd nieuws