Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Europees parlement neemt vergaande resolutie aan ter bescherming van kinderen in mica mijnen

24 februari 2020

Het Europese Parlement nam onlangs een cruciale resolutie aan over het aanpakken van kinderarbeid in de mijnen van Madagaskar. De resolutie is een direct gevolg van Terre des Hommes’ onderzoek naar kinderarbeid in mica mijnen op het eiland. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie zelfs op te onderzoeken of mica een conflictmineraal is.

kinderarbeid in madagaskar

Kinderarbeid en kinderuitbuiting bovenaan de agenda

De zorgen van het Europees Parlement over kinderarbeid in het algemeen en de schendingen van kinderrechten op Madagaskar specifiek, zijn groot. Gezien het onderzoek van Terre des Hommes uit november 2019, waaruit bleek dat ongeveer  11.000 kinderen in de mica mijnen op Madagaskar werken, wil het parlement actie op alle fronten. Deze kinderen zetten dagelijks hun leven op het spel door in extreme hitte te werken in mijnen met weinig zuurstof die in elkaar dreigen te storten. 

Nu de resolutie is aangenomen, verbindt het Parlement zich ertoe prioriteit te geven aan de rechten en het welzijn van kinderen die in de mica-mijnen in Madagaskar werken. Dit helpt om de strijd tegen kinderarbeid en kinderuitbuiting bovenaan de agenda van het Parlement te plaatsen, niet alleen in Madagaskar, maar in alle sectoren en in alle landen van de wereld.

Parlement eist actie van Europese Commissie

Madagaskar moet hulp krijgen in het bestrijden van kinderarbeid. De Europese Commissie en de lidstaten worden gevraagd om de toeleveringsketen van producten te monitoren om te voorkomen dat met kinderarbeid besmette producten de Europese Unie binnenkomen. De Europese Commissie wordt zelfs gevraagd te onderzoeken of mica een conflictmineraal is. Bij conflictmineralen (zoals goud, coltan en tin) gaat de delving gepaard met militaire conflicten en mensenrechtenschendingen. 

Terre des Hommes juicht de inspanningen van het Europese Parlement toe. Carel Kok, directeur van Terre des Hommes: 

‘De helft van de mijnbouwers in de mica sector in Madagaskar bestaat uit kinderen. Zij maken lange dagen, onder extreme omstandigheden. Als ouders een fatsoenlijke vergoeding per kilo zouden krijgen, kunnen hun kinderen naar school in plaats van naar de mijn. De Europarlementariërs kunnen er voor zorgen dat het parlement er alles aan doet om de situatie voor deze kinderen te verbeteren’. 

Ons onderzoeksrapport Child labour in Madagascar’s mica sector, werd gepubliceerd in november 2019. Het toont grootschalige armoede en kinderuitbuiting. 

De ‘urgentie’ resolutie was ingediend door Hilde Vautmans, lid van het Europees Parlement voor de vernieuwing van Europa.

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan