Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Het recht van kinderen op een schoon, gezond en duurzaam milieu

28 augustus 2023

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft richtlijnen voor landen gepubliceerd, over wat zij moeten doen om het recht van kinderen op een schoon, gezond en duurzaam milieu te handhaven. Met het oog op de steeds ernstiger wordende klimaatcrisis heeft het Comité de verplichtingen gespecificeerd die voortvloeien uit het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

General Comment No. 26 over kinderen en milieu

General Comment No. 26

Voor het eerst heeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties expliciet het recht van kinderen op een schoon, gezond en duurzaam milieu bevestigd door een uitgebreide interpretatie te geven van de verplichtingen van de lidstaten onder het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Dit verdrag, dat in 1989 werd opgesteld en door 196 landen werd geratificeerd, beschrijft universele kinderrechten zoals het recht op leven, overleven en ontwikkeling, en het recht op gezondheid. Deze zogeheten "General Comment" geeft juridisch advies over wat deze rechten inhouden voor een specifiek onderwerp of wetgevingsgebied. Het nu gepubliceerde "General Comment No. 26 on children's rights and the environment with a special focus on climate change" gaat expliciet in op de noodsituatie van het klimaat, de ineenstorting van de biodiversiteit en de alomtegenwoordige vervuiling, en schetst tegenmaatregelen om het leven en de levensperspectieven van kinderen te beschermen.

196 landen

General Comment No. 26 specificeert dat landen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de rechten van kinderen tegen onmiddellijke schade, maar ook voor voor de hand liggende schendingen van hun rechten in de toekomst als gevolg van het handelen - of nalaten - van landen vandaag. Bovendien wordt benadrukt dat landen niet alleen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor milieuschade binnen hun grenzen, maar ook voor de schadelijke gevolgen van milieuschade en klimaatverandering buiten hun grenzen. Bijzondere aandacht moet er gaan naar onevenredige schade die kinderen in achtergestelde situaties ondervinden.

De 196 landen die het Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben geratificeerd, worden aangespoord om onmiddellijk actie te ondernemen op tal van onderwerpen. Zo moeten ze overgaan tot de geleidelijke afschaffing van het gebruik van kolen, olie en aardgas en moeten landen overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Verder moeten landen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en zorgen voor toegang tot schoon water, industriële landbouw en visserij omvormen naar meer productie van gezond en duurzaam voedsel, en het beschermen van de biodiversiteit.

Terre des Hommes

Terre des Hommes - de officiële partner van het Comité voor de ontwikkeling van General Comment No. 26 - leidde een proces met belanghebbenden op verschillende niveaus, waarbij, via online consultaties, kinderen werden betrokken om de vorm en inhoud van de tekst te bepalen. Terre des Hommes, als internationale kinderrechtenorganisatie, coördineerde een wereldwijde adviesraad van experts en een team van 12 kinderadviseurs in de leeftijd van 11 tot 17 jaar uit 12 landen om het Comité te ondersteunen. UNICEF,  het kinderfonds van de Verenigde Naties, leverde technische expertise en hielp bij het verzamelen van meningen van kinderen over de hele wereld.

--> Meer over General Comment No. 26 is te lezen in ons persbericht (Engelstalig)

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan