Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Onze projecten

Project WATCH International

Programma Watch (International) is afgerond. Reizende daders van seksuele misdrijven tegen kinderen, die zich in Azië aan kinderen vergrijpen, gaan nog te vaak vrijuit. De lokale politie heeft niet de mankracht om deze zaken te onderzoeken en daarbij is bewijslast verzamelen ontzettend moeilijk. Terre des Hommes leidde in Project Watch (International) tussen 2013-2016 detectives op om Westerse en lokale kindermisbruikers op te sporen en samen met de politie te vervolgen.

Project Watch

Achtergrond

Indonesië, de Filipijnen, India en Nepal staan bekend als plaatsen waar kindermisbruik als gevolg van goedkopere vluchten en toegang tot internet toeneemt. De daders gaan echter nog te vaak ongestraft vrijuit.

In Cambodja is de aanpak van kindersekstoerisme via lokale detectives de afgelopen jaren succesvol gebleken. Terre des Hommes' partner APLE (Action Pour Les Enfants) onderzoekt jaarlijks gemiddeld ruim 150 tips, waarvan tientallen leiden tot arrestaties en een aantal tot veroordelingen. Op basis van deze aanpak leidt Terre des Hommes detectives op in Indonesië, de Filippijnen, India en Nepal.

Update 2022: Terre des Hommes stopt met undercover- en cyberactiviteiten

Cyber- en undercoveronderzoek staan ​​al jaren centraal in de Sweetie- en Project Watch International programma's van Terre des Hommes. Na grondige analyse is de conclusie getrokken dat dit soort activiteiten niet  passen bij de missie van Terre des Hommes en in strijd waren met haar ethische normen en gedragscodes. 

Onze focus binnen deze programma's lag op het opsporen van misbruikers en daarmee te weinig op het beschermen van (potentiële) slachtoffers. Daarom is besloten om de activiteiten op het gebied van cyber- en undercoveronderzoek en activiteiten stop te zetten. 

Terre des Hommes zal blijven strijden voor de bescherming van kinderen en tegen de problematiek rond online seksuele uitbuiting van kinderen en reizende kindermisbruikers, maar dit zal op andere manieren zijn. Terre des Hommes zal inzetten op het beschermen van kwetsbare kinderen. Daarnaast op het vergroten van bewustwording en het opbouwen van kennis en capaciteiten van de formele instituties die verantwoordelijk zijn voor kinderbescherming, opsporing van daders en wetshandhaving.

Doelen

Met project WATCH (Working Actively Together for CHildren ‘not on our watch') wil Terre des Hommes via lokale detectives kindersekstoeristen in Indonesië, de Filippijnen, India en Nepal opsporen en laten vervolgen. Zodat kinderen veiliger kunnen opgroeien. Project 'WATCH' in het kort:

  • Speciale opsporingsteams installeren in met name populaire toeristenlocaties
  • Meer daders opsporen en vervolgen
  • Slachtoffers aansporen om aangifte te doen
  • Slachtoffers hulp en bescherming bieden
  • Training aan politiemedewerkers
  • Contact leggen met media en Interpol
Bekijk ons jaaroverzicht 2020

Aanpak

Met hulp van Cambodjaanse projectpartner APLE leidt Terre des Hommes in Indonesië, de Filippijnen, India en Nepal lokale detectives op die kindersekstoeristen schaduwen, bewijslast verzamelen en dit overdragen aan de politie. 

Twee detectives vormen samen met een advocaat en een maatschappelijk werker een team. De onderzoekers observeren undercover de verdachte personen gedurende langere periode. Zijn er voldoende aanwijzingen en is er genoeg bewijs opgebouwd, dan wordt deze informatie aan de politie doorgegeven. Samen met de andere teamleden, de slachtoffers en hun familie gaat de advocaat om de tafel om aangifte te doen. Komt het tot een rechtszaak, dan verleent de advocaat rechtsbijstand aan de kindslachtoffers.

Gedurende de rechtszaak houden de andere teamleden nauw contact met de media. Zedendelicten met minderjarigen die aandacht in de media krijgen worden namelijk sneller door de autoriteiten behandeld dan andere zaken. In aanvulling op de advocaat biedt de sociale werker bescherming en ondersteuning aan de slachtoffertjes van seksueel misbruik. Soms is er sprake van bedreigingen door daders, familie of vrienden van de daders. Het team plaatst de kinderen dan in een veilig en beschermd opvangcentrum.

Resultaten

De resultaten in 2018

  • 66 kinderen zijn geholpen om weer deel te nemen in de maatschappij; 
  • 7.260 kinderen en gemeenschapsleden nemen deel aan bewustwordingsactiviteiten rondom de gevaren van seksuele uitbuiting van kinderen;
  • 88 kinderen krijgen juridische ondersteuning; 
  • 626 medewerkers van politie en justitie zijn getraind in o.a. kindvriendelijke interviewtechnieken en aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen.
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan