Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Afrika Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk, de impact en de prestaties van Terre des Hommes Nederland in Afrika in 2022.

In 2022 veroorzaakten droogte/hongersnood, gewapende conflicten en overstromingen humanitaire rampen in verschillende delen van Afrika, waardoor duizenden kinderen werden blootgesteld aan alle vormen van uitbuiting.

Bovendien groeien nieuwe generaties kinderen op in een online omgeving met tal van kansen, maar ook nieuwe risico's, gezien de snelle technologische vooruitgang en toenemende digitalisering.

In dit kader zette Terre des Hommes Nederland in Afrika zich in om de negatieve trend van kinderuitbuiting om te buigen. We werkten nauw samen met partners om interventies in de ontwikkelings- en humanitaire sector te implementeren om kwesties op het gebied van kinderbescherming aan te pakken, innovatieve benaderingen voor noodhulp te ontwikkelen, onze betrokkenheid en partnerschappen te versterken en onze lobby- en belangenbehartigingsinspanningen op nationaal en regionaal niveau te bevorderen.

Gedreven om te strijden tegen uitbuiting van kinderen, hebben we een enorme impact weten te bereiken. We hebben in 2022 in totaal 185.219 mensen bereikt.

Hieronder vallen 97.021 kinderen, 74.673 familieleden en leden van de gemeenschap, 9.494 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, 2.343 overheidsfunctionarissen, 268 wetshandhavingsinstanties, 636 particuliere sectorpersoneel en 784 andere belanghebbenden.

We waarderen onze donateurs, ontwikkelingspartners en belanghebbenden die ons hebben gesteund om ervoor te zorgen dat de veiligheid en het welzijn van kinderen worden gewaarborgd.

Download the Africa Annual Report 2022
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan