Turkana, een afgelegen gebied in het hoge noorden van Kenia, was tot voor kort één van de minst ontwikkelde en armste delen van het land. Tot er met succes naar olie werd geboord. De economische groeispurt die hierdoor op gang is gebracht, vormt voor de kinderen in het gebied niet alleen een zegen maar ook een vloek. Want het risico om te worden uitgebuit, neemt sterk toe. Tijd voor actie, vindt niet alleen Terre des Hommes maar ook het Britse Tullow Oil dat in Turkana olie gaat winnen.

Dit verhaal komt uit het Terre Magazine van maart 2017 

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Meer dan een woestijnachtige vlakte, waar water en voedsel voor zowel mens als vee schaars zijn, was het niet. Turkana, een uitgestrekt gebied in het noorden van Kenia en ongeveer twee keer zo groot als Nederland. De ruim 850.000 inwoners zijn veelal nomaden die rondtrekken met hun vee. Waar in heel Kenia bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens van €1,90 per dag leeft, geldt dit in Turkana voor bijna negen op de tien inwoners.

3.500 banen

In 2012 vond het Britse bedrijf Tullow Oil voor het eerst olie in Turkana. Sindsdien treft het bedrijf voorbereidingen voor een succesvolle oliewinning. Halverwege dit jaar worden de eerste vaten olie geëxporteerd en in 2020 zijn de velden naar verwachting volledig in bedrijf. De olievondst in het arme gebied zorgt voor economische ontwikkeling en groei, waar ook kinderen van profiteren. De werkgelegenheid neemt toe, in de olie-industrie zelf en in de bedrijvigheid daaromheen, waardoor families meer te besteden hebben. Rondom de olievelden ontstaat verstedelijking, met toeleveringsbedrijven en voorzieningen voor de groeiende bevolking zoals detailhandel, horeca en entertainment. Door de oliewinning zijn er alleen al bij Tullow Oil en haar toeleveranciers zo’n 3.500 banen gecreëerd. En zowel de particuliere sector als de overheid zorgen voor betere voorzieningen in het gebied, met investeringen in het wegennet en andere infrastructuur, zoals klinieken en scholen. Maar de olievondst en daarmee de aantrekkingskracht op gelukszoekers heeft ook een keerzijde.

Vraag naar seks

Uit het hele land komen voornamelijk mannen naar het ruige Turkana, op zoek naar werk. Veel van hen komen zonder hun gezin. Daardoor ontstaat vraag naar goedkope arbeid (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp), en naar goedkope seks. Niet alleen de kinderen die van oorsprong al in Turkana woonden, lopen risico om slachtoffer te worden van deze vormen van kinderuitbuiting. Ook de vele kinderen die in de hoop op een beter leven vanuit andere delen van Kenia naar Turkana zijn gekomen, eindigen als huisslaafje of in de seksindustrie. In de zes Turkana districten die het meest verstedelijkt en ontwikkeld zijn (waaronder de hoofdstad Lodwar en het district waar de olievelden zich bevinden), worden naar schatting 1.500 tot 2.000 meisjes in de leeftijd van tien tot achttien jaar uitgebuit in de seksindustrie. Dat is bijna een derde (30%) van alle meisjes in die leeftijdsgroep.

Hotspots

Om seksuele uitbuiting van'kinderen in Turkana te voorkomen en te stoppen, werkt Terredes Hommes samen met lokale partner Diocese of Lodwar. De organisatie bracht vorig jaar de zogenoemde hotspots in kaart: typische tippelzones, waar kinderen worden aangeboden of zichzelf aanbieden. Deze bevinden zich in schemerzones in de buurt van bars, nachtclubs, bij fabriekjes en werkplaatsen, rond de markt en langs de doorgaande weg. Maar veel kinderen verkopen ook hun lichaam in ruil voor een rit op een brommertaxi of eten.

Inkomstenbronnen

Diocese of Lodwar richt zich op kinderen die al slachtoffer van seksuele uitbuiting zijn, kinderen die een groot risico lopen én op de huishoudens waar deze kinderen uit komen. Slachtoffers krijgen hulp om uit de seksindustrie te stappen, hun ervaringen in een veilige omgeving te verwerken en kans op een betere toekomst door terug naar school te gaan. De familie van slachtoffers krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen. En via grootschalige voorlichtingscampagnes, steun aan lokale kinderbescherming comités en training aan politie en justitie, ontstaat meer bewustwording over kinderrechten en de risico’s van kinderuitbuiting.

Training Tullow staff

Naast het werk met Diocese of Lodwar gaat Terre des Hommes ook samenwerken met Tullow Oil. Het oliebedrijf heeft in de directe omgeving van zijn olievelden geïnvesteerd in scholen, klinieken en watervoorzieningen maar kijkt ook naar de maatschappelijke impact die de komst van de olie-industrie op het voorheen gemarginaliseerde Turkana heeft. Vanwege de beperkte kinderbescherming ter plekke en de mogelijke risico’s die kinderen lopen, zocht Tullow Oil contact met Terre des Hommes. Daarbij heeft Terre des Hommes, als één van de weinige ngo’s in het gebied, ruime werkervaring in Turkana. Als eerste stap in de samenwerking gaat Terre des Hommes dit jaar de Tullow staf, medewerkers van Tullows dienstverleners (met én de lokale politie trainen in kinderrechten en -bescherming. Om zo seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Wilt u ook meehelpen om seksuele uitbuiting van kinderen in Kenia te stoppen?

Doneer nu

Lees meer over ons werk voor kinderen in Kenia >>

Share this:

Related stories