In de arme Keniaanse provincie Kwale, waar het toerisme ooit floreerde, bieden steeds meer meisjes en jongens noodgedwongen hun lichaam te koop aan. Temidden van een hoge werkloosheid groeit de lokale vraag naar goedkope seks. 

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Een dag op het strand was alles behalve leuk voor Asia (17)

Asia ging niet naar het strand om te zonnen, zwemmen en met haar vriendinnen te lachen. Ze werkte er noodgedwongen als kinderprostituee. En ze is niet de enige.

In de Keniaanse kustgebieden werkt 1 op de 3 kinderen in de seksindustrie. Uit een steekproef van Terre des Hommes blijkt dat in de kustprovincie Kwale zelfs 40 % van de jeugd zich bezighoudt met commerciële seks. Prostitutie wordt vaak als enige uitweg uit de diepe armoede gezien. De kinderen ontmoeten hun 'klanten' thuis, in bordelen, cafés, massagesalons, op het strand. Om te overleven doen zij wat mannen willen, in ruil voor geld of materiële steun.

Asia, 17 jaar:

Ik begon toen ik 13 was. Op een dag besloot ik naar het strand te gaan. En tja, iedereen weet wat daar gebeurt. Het waren allerlei soorten mannen, van jong tot oud. Per weekend verdiende ik ongeveer twee euro. Ik kon het geld goed gebruiken, om eten en maandverband te kopen.

Terwijl mannen vertier zoeken voor weinig geld, lopen de kinderen grote risico's. Lichamelijk geweld, verkrachting, ernstige psychische problemen. Bovendien zijn er klantendie weigeren om bescherming te gebruiken. Veel kinderen raken na enkele maanden besmet met HIV.

Terre des Hommes zorgt dat meisjes zoals Asia de kans krijgen om hun werk als prostituee definitief vaarwel te zeggen. Asia volgt nu een kappersopleiding en kan straks twee tot vier keer meer verdienen dan eerst.   

Kwale is één van de armste Keniase provincies grenzend aan Tanzania

Zo op het eerste gezicht ziet Kwale er paradijselijk uit: tropische stranden omzoomd door palmbomen aan de azuurblauwe Indische Oceaan. De kustprovincie ligt ten zuiden van Kenia’s tweede stad Mombasa en strekt zich uit tot aan de grens met Tanzania, met de badplaats Diani als de belangrijkste strandbestemming van het land. Maar wie verder kijkt, ziet de armoede in het binnenland. Van de bijna 650.000 inwoners leeft bijna driekwart onder de armoedegrens van minder dan een dollar per dag. Kwale is daarmee een van de armste provincies van het land.

Werkeloosheid en Al Shabaab

De mensen in Kwale leven voornamelijk van kleinschalige landbouw en visserij. Het toerisme is een andere, seizoensgebonden inkomstenbron. Veel van de werknemers in deze sector zitten tegenwoordig echter werkloos thuis zonder enig inkomen. Door onder meer de dreiging van de Somalische terreurbeweging Al Shabaab is het toerisme in Kenia de afgelopen jaren sterk teruggelopen. En de baantjes bij de weinige grote bedrijven in de streek gaan aan de lokale bevolking voorbij vanwege hun lage opleidingsniveau. 

De titaniummijnen en de suikerrietplantage maken gebruik van arbeidsmigranten die uit andere delen van Kenia komen en beter gekwalificeerd zijn. Deze mannen zijn zonder hun gezinnen naar Kwale verhuisd.

Vraag naar goedkope seks

Het gevolg van deze instroom van migranten die wél iets te besteden hebben, is dat de vraag naar goedkope arbeid, voor bijvoorbeeld huishoudelijk werk door kinderen, toeneemt. Hetzelfde geldt voor goedkope seks. Ook de studenten van buiten die op de nieuwe universiteit in Kwale zitten, zoeken vertier voor weinig geld in de lokale clubs of in hun eigen onderkomens die ze als bordelen voor goedkope seks gebruiken. Door de hoge werkloosheid en de groeiende markt voor seks met minderjarigen neemt de druk op kinderen en vooral meisjes toe.

1,80 euro per klant

In een recent door Terre des Hommes gehouden steekproef verklaarde 80 procent van de jongeren, al dan niet gedwongen door hun ouders, in de prostitutie te werken. Verreweg de meeste slachtoffers, tachtig procent, zijn meisjes, vooral in de leeftijd tussen de dertien en achttien jaar. Maar er zijn ook nog jongere lachtoffers. Prostitutie wordt vaak als de enige uitweg uit de diepe armoede in Kwale gezien, of de enige manier om te kunnen overleven. Bemiddelaars, zowel lokale mannen als vrouwen, spreken een prijs af met de klant en innen het overgrote deel zelf. Een jongen of meisje verdient uiteindelijk omgerekend 1,80 euro per klant. Per weekend heeft een kind gemiddeld twee betalende klanten. Maar hij of zij moet daarnaast nog vaak er seksuele diensten verlenen tegen betaling in natura, zoals eten, kleding, en vervoer van en naar hun ‘werkplek’. Jongens bieden zich vooral bij vrouwelijke toeristen aan op de stranden.

 

Prostitutie draagt bij aan het gezinsinkomen

Meisjes in Kwale hebben traditiegetrouw een ondergeschikte positie: ze moeten doen wat hun ouders hen opdragen en al vroeg bijdragen aan het gezinsinkomen. Aan hun schoolopleiding wordt weinig waarde gehecht. ‘Ouders zien hun dochters als een inkomstenbron. Prostitutie beschouwen ze als ‘gemakkelijk geld’ dat snel te verdienen is op de stranden en markten van Kwale en aan de grens met Tanzania,’ aldus de voorzitter van een lokaal kinderbeschermingscomité. Wat ook veel voorkomt, is seks volgens het ‘voor wat hoort wat ’ principe, oftewel in ruil voor materiële of financiële steun aan het meisje zelf of aan haar familie. Seks als weder dienst is vaak een langlopende stilzwijgende overeenkomst tussen het meisje, haar familie en hun weldoeners.

Share this:

Related stories