Achtergrond

In Indonesië wonen 237 miljoen mensen, een derde daarvan zijn kinderen. Naar schatting leven 28,5 miljoen mensen (11% van de bevolking) onder de armoedegrens. Kinderen uit arme gezinnen zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting. De armoede dwingt kinderen om te werken in gevaarlijke industrieën, leidt tot seksueel uitgebuiting in de toeristische sector, of gedwongen kindhuwelijken.

Kinderarbeid in Indonesië

Er zijn bijna 4 miljoen kindarbeiders in Indonesië. Ongeveer de helft gaat nog naar school en werkt na schooltijd, terwijl de andere helft nooit naar school is geweest of vroegtijdig de school verlaat. Kinderen werken als hulpje in de huishouding, voddenraper, in de mijnindustrie, in de aardewerkindustrie, in huisnijverheid en in de kledingindustrie. 

Terre des Hommes heeft zich de afgelopen jaren gericht op kinderarbeid in de informele sector. De formele sector besteedt werk uit aan onderaannemers die gezinnen inhuren om het werk te doen. In deze gezinnen zijn het de kinderen die het meeste van dit werk doen. We zorgden voor informeel overbruggend onderwijs voor niet-schoolgaande werkende kinderen en zorgden ervoor dat ze werden toegelaten tot regulier onderwijs. We steunden ouders met spaar- en kredietgroepen, training in opvoedingsvaardigheden, inkomstenverwerving en door bewustwording van de gevaren van kinderarbeid te vergroten. We lobbyden bij de overheid om kinderen beter te beschermen tegen kinderarbeid.

Seksuele uitbuiting van kinderen in Indonesië

In Indonesië zijn naar schatting 40.000 tot 70.000 kindslachtoffers van seksuele uitbuiting. Ongeveer 30% van de sekswerkers in Indonesië zijn onder de 18. Veel kinderen zijn het slachtoffer van online kindermisbruik of kindersekstoerisme, vooral in grote steden en toeristische gebieden. Ons programma tegen seksuele uitbuiting van kinderen in Indonesië richt zich zowel op online kindermisbruik en de reis- en toeristenindustrie. In 2016 lanceerde Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO het Down to Zero programma om een einde te maken aan seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen, waaronder Indonesië.

Kinderhandel en migratie in Indonesië

Kinderhandel komt op grote schaal voor in Indonesië. Kinderen worden naar het buitenland verhandeld, maar ook tussen provincies en eilanden binnen Indonesië. Armoede, gebrek aan onderwijs en sociale uitsluiting maken kinderen zeer kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Ongelijkheid tussen man en vrouw, de druk vanuit de familie om kinderen aan het werk te zetten en de culturele acceptatie van kindhuwelijken, dragen ook bij aan hun kwetsbaarheid. Jonge meisjes worden vaak verhandeld voor commerciële seks.

In de afgelopen jaren voorkwam Terre des Hommes kinderhandel door kinderbeschermingsnetwerken op te zetten. Via deze netwerken creëerden we bewustzijn en een doorverwijssysteem voor kwetsbare kinderen en slachtoffers van kinderhandel. We werkten samen met een grote lokale netwerkorganisatie die een groot deel van Indonesië beslaat.

Share this: