Bijzondere expositie ‘This is me’ te bewonderen tijdens de Aziatische Kindertop van 2019 in Bangkok

Deze week vindt in Bangkok van 25 - 30 november de Asia Children's Summit 2019 plaats. Deze Aziatische Kindertop wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 30 jarige bestaan van het Kinderrechtenverdrag. Organisatoren zijn de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), SAIEVAC (South Asia Initiative to End Violence against Children) en Child Rights Coalition Asia (CRC Asia). 

Deelname van kinderen

Het kinderrechtenverdrag is een prachtig verdrag met veel potentie om de omstandigheden van kinderen te verbeteren. Het recht van kinderen om gehoord te worden is een van de leidende beginselen van het Kinderrechten verdrag. Kinderparticipatie stelt dat kinderen het recht hebben om vrijelijk hun mening te uiten over zaken die hen aangaan en dat deze mening de nodige aandacht moet krijgen. 

Kinderparticipatie betekent dan ook dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun mening te vormen en hun stem te laten horen in verschillende situaties die hun leven beïnvloeden. In zaken die hen aangaan, moeten de stemmen en meningen van kinderen worden gehoord, omdat zij het meest en direct betrokken zijn. Kinderen moeten het platform krijgen om hun vragen, meningen en aanbevelingen te delen om de kinderparticipatie te bevorderen.

Daarom heeft CRC Asia het initiatief genomen ervoor te zorgen een Azië-breed platform voor kinderparticipatie te creëren.

De Aziatische Kindertop van 2019

Deze Aziatische Kindertop wordt een kindvriendelijke platform voor kinderen uit alle hoeken van Azië, waar zij samen hun mening kunnen vormen en aanbevelingen doen voor de realisatie van hun rechten. 

Het algemene doel van de top is het bijdragen aan het recht van kinderen om gehoord te worden. Concreet stelt de top zich tot doel om;

  • ideeën van kinderen zelf over de realisatie van hun rechten te verzamelen;
  • de lobby skills van de kinderen te verbeteren;
  • een culturele uitwisseling plek te bieden voor bijdragen van de kinderen.

'This is me' expositie

Tijdens de Aziatische Kindertop wordt de expositie ‘This is Me’ getoond. De expositie bestaat uit ontroerende foto’s van Fotograaf Marieke van der Velden. Zij bezocht voor Down to Zero twee opvanghuizen voor slachtoffers van seksuele uitbuiting in Thailand.

Tijdens de “Digital environment themasessie’ die op 27 november plaatsvindt, zal kort het Down To Zero project van de Down to Zero Alliance gepresenteerd worden. De fotograaf luisterde naar de kinderen om te ervaren wat het terugkrijgen van een toekomstperspectief met goede hulp voor hen betekent. Wie tekenen ze als ze weer zichzelf mogen zijn? De foto’s die ze van de kinderen nam zijn vanaf 25 november tot 30 november te zien in Bangkok tijdens de Aziatische Kindertop. 

Naast het vertonen van de expositie zal tijdens de “Digital environment themasessie” op 27 november, een presentatie worden gegeven over het Down to Zero project.

Down to Zero

Twee miljoen kinderen worden wereldwijd het slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. In een alliantie genaamd 'Down to Zero' werken Terre des Hommes (lead), Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation samen om in 2020 commerciële uitbuiting in tien landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. Het 5-jarige programma (2016-2020) stelt kinderen en adolescenten in staat om zelf voor hun rechten te vechten, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevante wet- en regelgeving in de tien landen.

> Lees hier meer over Down to Zero

Share this:

Gerelateerd nieuws