De feiten en cijfers achter gedwongen kinderprostitutie in Kenia

Kenia is een populaire vakantiebestemming. Maar het land heeft ook een duistere kant: duizenden kinderen worden gedwongen om tegen betaling seks te hebben. Hier zetten we de cijfers en feiten voor je op een rijtje. 


Vanaf 2013 werkt Terre des Hommes Nederland samen met lokale partnerorganisaties aan het bestrijden van commerciële seksuele uitbuiting in Kenia. In 2019 zijn er 7 projecten actief in Kenia van Terre des Hommes Nederland, waarin we ons richten op het bestrijden van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

Bevolking

Kenia telt iets meer dan 38 miljoen inwoners, waarvan de helft bestaat uit kinderen. Ruim 46 procent van de totale bevolking leeft onder de armoedegrens, een groot deel van hen kan niet lezen of schrijven.

Commerciële seksuele kinderuitbuiting van jongens en meisjes vindt plaats op verschillende plekken in Kenia. Uit onderzoek van Terre des Hommes Nederland (2015) blijkt dat het aantal meldingen van kinderprostitutie het hoogst is in het kustdistrict Kwale, ten zuiden van de stad Mombasa. In Kwale leeft zo’n 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens en is ruim 40 procent van alle kinderen slachtoffer (geweest) van commerciële seksuele uitbuiting. Veel kinderen reizen af naar Kwale om daar in de kinderprostitutie te werken, ongeveer 45 procent van alle kindslachtoffers komt oorspronkelijk uit omliggende districten. In de leeftijd tussen 10 tot 12 jaar is 27 procent van de kinderen ooit slachtoffer geweest van seksuele uitbuiting. In de leeftijdsgroepen van 13 tot 15 jaar en van 16 tot 18 jaar is zeker 56 procent van alle kinderen ooit slachtoffer geweest.

Kinderen die het meest risico lopen om slachtoffer te worden van commerciële seksuele uitbuiting, zijn kinderen die als wees of met een alleenstaande ouder opgroeien en kinderen die als gezinsoudste zelfstandig hun broertjes en zusjes opvoeden. Ook kinderen met een beperking lopen meer risico om seksueel te worden uitgebuit. Vergeleken met jongens komen meer meisjes in aanraking met seksuele uitbuiting.

Toerisme

Het toerisme in Kenia groeit als nooit te voren. In 2018 was het aantal toeristen met meer dan 33 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 reisden meer dan 2 miljoen mensen, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Noord-Amerika. Tegelijkertijd gaat het om een toename van Kenianen die in eigen land rondreizen en het aantal (motor)chauffeurs die daders faciliteren in het misbruiken van kinderen. Daarom geldt het toenemende toerisme als risicofactor voor het aantal kinderen dat kwetsbaar is voor seksuele uitbuiting.

Andere voorbeelden

Seksuele uitbuiting vindt echter niet alleen plaats in de toerisme industrie. Zo vindt er bijvoorbeeld in de grensgebieden veel kinderhandel plaats, waarbij kinderen door pooiers kunnen worden verkocht als seksslaaf. Er zijn kinderen die als huishoudelijke hulp inwonen bij een volwassene en door hem of haar seksueel worden misbruikt. Sommige kindslachtoffers zijn betrokken geweest bij (online) kinderpornografie en er vindt op grote schaal nog steeds seksueel misbruik plaats van kinderen binnen kindhuwelijken. Zo zijn er helaas nog veel meer verschillende voorbeelden van seksuele kinderuitbuiting in Kenia.

Met jouw hulp kunnen wij meer kinderen beschermen tegen
kinderprostitutie. Help je mee? 

Share this:

Gerelateerd nieuws