Kenia: Forse toename seksuele uitbuiting van kinderen door droogte

Sinds begin dit jaar is het aantal kinderen (grotendeels jonge meisjes) dat in Lodwar, de hoofdstad van Turkana, seksueel wordt uitgebuit fors gestegen: naar schatting van 50 naar 500 slachtoffers.

Noodhulp

Door de aanhoudende droogte in het noorden van Kenia is het aantal kinderen dat uit overlevingsdrang hun lichaam verkoopt, alarmerend toegenomen. De droogte is een gevolg van drie achtereenvolgende regenseizoenen met een neerslag ver beneden het gemiddelde. Onvoldoende neerslag beperkt niet alleen de watervoorraden voor mens en dier, maar heeft ook direct gevolg voor hun voedselzekerheid, omdat gewassen niet kunnen groeien en grasgebieden uitgeput raken.

Seksindustrie vaak enige alternatief om te overleven

Turkana is een van de zwaarst getroffen gebieden in het droge noorden van Kenia. Hierdoor trekken veel families rond, op zoek naar grasland en water voor hun snel afnemende veestapel, en voor zichzelf. Aangezien er in deze omstandigheden geen garantie is op zelfs maar één maaltijd per dag, worden kinderen gedwongen om zelf manieren te vinden om te overleven. In veel gevallen zijn er weinig alternatieven en komen de kinderen in de seksindustrie terecht.

Kinderen minder kwetsbaar maken

Terre des Hommes is daarom samen met lokale partner Diocese of Lodwar (DOL) met noodhulp gestart in Turkana. Nadruk ligt op voedselhulp en voedselzekerheid, waarbij een nauw verband bestaat met het bestrijden van kinderuitbuiting. Onze humanitaire hulp heeft als belangrijkste doel om kinderen minder kwetsbaar te maken voor seksuele uitbuiting, en om ervoor te zorgen dat het aantal kinderen dat probeert te overleven door op straat hun lichaam te verkopen, weer afneemt.

Giro555

De humanitaire hulp van Terre des Hommes in Turkana, Kenia, is tot stand gekomen dankzij de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). Dit samenwerkingsverband van 11 Nederlandse hulporganisaties, ook wel bekend als Giro555, bundelt bij uitzonderlijke rampen de krachten om gezamenlijk een beroep te doen op de Nederlandse bevolking om de slachtoffers te helpen.

Helpt u mee?

Met onze voedselhulp maken we de meest kwetsbare kinderen en hun families in Turkana minder kwetsbaar voor uitbuiting. Helpt u mee? 

Lees meer over ons noodhulp programma voor kinderen >> 

Share this:

Gerelateerd nieuws