Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Terre des Hommes tekent Convenant Hernieuwbare Energie

6 maart 2023

Terre des Hommes zet zich actief in voor duurzaamheid. Samen met de overheid, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties brengen we onze expertise in om de leveringsketens in de zonne- en windenergiesector te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het winnen van sommige mineralen die belangrijk zijn in de energietransitie. Helaas komt daar vaak kinderarbeid aan te pas. Terre des Hommes brengt de rechten van kinderen onder de aandacht, zoals het recht op fatsoenlijk onderwijs.

Foto: Dirk Hol

Hernieuwbare Energiesector

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Julie Verhaar, algemeen directeur van Terre des Hommes Nederland: ‘Een voorbeeld van schendingen in de productieketens is mica dat in India en Madagaskar door kinderen wordt gemijnd. Alhoewel mica een onmisbaar mineraal is voor de energietransitie, horen kinderen naar school te gaan en niet te werken. Vandaar dat Terre des Hommes verheugd is met dit convenant om samen met de overheid, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties te werken aan de bescherming en naleving van fundamentele kinderrechten’.

Zonne- en windenergie

De productie van zonnepanelen en windmolens kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren. Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen, kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie. De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt. Diverse internationale bedrijven uit de zonne- en windenergiesector hebben zich daarom aangesloten bij het convenant. Door samenwerking willen zij een positieve impact realiseren.

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door een brede coalitie. Door deelname committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Een overzicht van alle deelnemende partijen en het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector zijn te raadplegen op de website.

Minister Jetten, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Hernieuwbare energie van zon en wind is nu echt tot volle wasdom gekomen. Daarmee komt ook een grote verantwoordelijkheid om goed om te gaan met natuur, mensenrechten en biodiversiteit in de keten en in de operatie. Vanuit dit convenant kunnen de aangesloten bedrijven samenwerken om de aandachtspunten beter inzichtelijk te maken en hier actie op te nemen. Dit is een goede eerste stap en ik kijk uit naar de voortgang.”

David Molenaar, CEO Siemens Gamesa Renewable Energy BV: Deel uitmaken en steun verlenen aan het convenant was een simpele keuze voor iedereen bij Siemens Gamesa, aangezien we dezelfde overtuigingen en doelen delen om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketens de hoogst mogelijke standaarden voor het welzijn van mensen halen.”

Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal: “Het is fantastisch dat de vraag naar groene energie zo hard stijgt, maar daarmee stijgt ook de druk op de mijnwerkers in Latijns-Amerika en Afrika. Zij krijgen vaak tijdelijke contracten en doen zwaar en onveilig werk voor een laag loon. Omdat vakbondsvrijheid meestal ontbreekt, is het moeilijk om misstanden aan te pakken. Binnen het convenant zetten wij in op het stimuleren van vakbondsvrijheid, zodat werknemers in de hele keten zich kunnen uitspreken.”

Elisabeth Stevens, Chief Operations Officer bij Sunrock: “Sunrock gelooft in zakendoen waarbij er rekening wordt gehouden met de belangen van onze medewerkers, het milieu en met iedereen om ons heen. Wij zijn overtuigd van de urgentie om samen te werken middels dit convenant, omdat we op deze manier een veel grotere, positieve impact kunnen realiseren.”

Kees Vendrik, voorzitter IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector: “Het belang van zonne- en windenergie voor de energietransitie is inmiddels glashelder. De toenemende vraag naar hernieuwbare energie in Nederland en Europa mag echter niet ten koste gaan van sociale en ecologische omstandigheden elders in de wereld. Daarom ben ik ontzettend blij dat we vandaag het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekenen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle deelnemende partijen aan de slag te gaan. Want alleen samen kunnen we de problemen in de keten het hoofd bieden en verder verduurzamen.”

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan