Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Nieuwe focus bij strijd tegen online seksuele uitbuiting

9 september 2022

Terre des Hommes gaat zich nog meer richten op het voorkomen van (online) seksuele uitbuiting van kinderen en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers. Daartoe is inmiddels het eerste nieuwe programma gelanceerd (9 september 2022). Met het verleggen van focus naar preventie en hulp heeft Terre des Hommes haar Sweetie- en Watch-projecten, die gericht waren op het opsporen van seksuele misbruikers van kinderen, per juli 2021 stopgezet

Preventie en zorg voor slachtoffers

Tussen 2013 en 2021 heeft Terre des Hommes met de zogenaamde Sweetie- en WATCH International-programma's getracht misbruikers op te sporen en bewijsmateriaal over (pogingen tot) misbruik over te dragen aan justitie. Dat gebeurde eerst online door een virtueel, computer gegenereerd meisje “Sweetie” in chatrooms en datingsites te laten reageren op mannen die op zoek waren naar sekscontacten met kinderen. Vanaf 2016 werd het project uitgebreid met undercoveronderzoek, met name op de Filipijnen. Hierbij werden ook verschillende documentaires en opnames gemaakt waarbij gebruik werd gemaakt van verborgen camera's. Zo werd er bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt hoe eenvoudig het was om als toerist in contact te komen met een kinderhandelaar en uiteindelijk met kinderen voor seksueel misbruik. Doel van de documentaires en opnames was om aandacht te vragen voor deze onmenselijke situatie en zo instanties en overheden te mobiliseren om op te treden.

Het Sweetie-project was als campagneactiviteit baanbrekend en heel effectief. Het project trok in binnen- en buitenland veel publiciteit en zette daarmee de problematiek van online seksuele exploitatie van kinderen definitief op de kaart. Dit was een hele belangrijke stap om deze grove schending van kinderrechten te bestrijden.

Evaluatie

Hoewel het Sweetie-programma in de buitenwereld veel media-aandacht en bijval kreeg, heeft het project altijd tot discussie geleid. Terre des Hommes heeft deze activiteiten grondig geëvalueerd en om meerdere redenen besloten deze stop te zetten. De belangrijkste reden is dat niet goed te waarborgen was dat undercover activiteiten in lijn waren met ons Child Safeguarding Policy, waaraan wij ons nadrukkelijk hebben gecommitteerd.

De undercover- en opsporingsactiviteiten brachten ons bovendien in de rol van ‘detective’ en aanklager. Dit is een rol die bij politie en Openbaar Ministeries hoort in de landen waar de misbruikers vandaan komen of waar het misbruik plaatsvindt. Ook is het voorgekomen dat het undercover werk een risico vormde voor ons reguliere werk, bijvoorbeeld omdat er geen toestemming was van de autoriteiten voor het opnemen met verborgen camera's en het gebruik van die beelden in een documentaire.

Gaandeweg werd ook duidelijk dat onze dossieropbouw over vermeende kindermisbruikers juridisch gezien niet altijd kon worden gebruikt om misbruikers te vervolgen. Dit maakte het project minder effectief tegenover het intensieve, risicovolle undercoverwerk in kringen van potentiële kindermisbruikers, pooiers en criminelen. 

Ook zijn als gevolg van de opzet van het programma kinderen in onveilige situaties geweest zonder dat er direct actie is ondernomen of zonder dat zij direct de zorg kregen die zij nodig hadden. Wij betreuren dat dit is gebeurd en hebben een uitgebreid programma opgezet om deze kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Tot slot stond dit programma, mede door de aard van het werk en de wijze waarop het project zich in de jaren heeft ontwikkeld en werd geleid, teveel los van onze reguliere werkwijze waardoor we onvoldoende konden bewaken dat aan bestaande checks and balances werd voldaan.

Stappen gezet en nieuw programma

Nadat de betreffende programma's zijn stopgezet, is gewerkt aan de evaluatie en het doorvoeren van een aantal verbeteringen in de organisatie. Voor de ontwikkeling van een nieuw programma hebben wij gekeken naar de belangrijkste lessen die we geleerd hebben. Inmiddels is op de Filipijnen in nauwe samenwerking met relevante overheidsinstanties en lokale maatschappelijke zorginstellingen een nieuw programma opgezet. Daarin werken wij de komende zes jaar aan bewustwording van de gevaren van online seksuele exploitatie. Vanuit dit programma gaan wij ruim 100 slachtoffers gericht helpen hun leven en toekomst weer op de rit te krijgen. Bij ongeveer tienduizend kinderen in achterstandswijken proberen wij te voorkomen dat zij slachtoffer worden van (online) seksuele exploitatie. Wij doen dat onder meer door lokale sociale werkers, medische hulpverleners, politieagenten en gezagsdragers te leren hoe zij seksuele exploitatie kunnen tegengaan. Ook zetten wij een quick response-team op dat bij indicaties van seksuele exploitatie snel kan ingrijpen om erger te voorkomen.

Tevens werken we op dit moment aan een verdere uitbreiding van ons preventieprogramma tegen online seksuele uitbuiting van kinderen naar Cambodja, Nepal, Kenia en de Filipijnen: SCROL. Dit staat voor Safety for Children OnLineEen programma waar we erg trots op zijn. Lees hier meer over SCROL (link naar SCROL programmapagina).

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan