Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Kinderhandel & onveilige migratie

Wereldwijd winnen handelaren met mooie praatjes het vertrouwen van kinderen en gezinnen. Ze beloven dat ze ergens anders een beter leven hebben. Ondertussen worden ze uitgebuit. Ook bedreigen ze gezinnen met geweld. Veel kinderen zijn daardoor ver van huis aan het werk, onder slechte omstandigheden. ‘Onveilige migratie’ heet dat. En uitbuiting. Wij beschermen deze kinderen. We bieden een veilige plek waar ze naar school kunnen. En helpen gezinnen meer geld te verdienen. Zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. Ook helpen we de politie en overheden om handelaren op te sporen. Om ze vervolgens te kunnen bestraffen. Strijd mee. Stop onveilige migratie. Stop de handel in kinderen.

Kinderen
Kinderhandel in Oost Afrika

Kinderen die worden verkocht voor uitbuiting geven we een veilige plek. Strijd mee.

1 op de 4 Slachtoffers van moderne slavernij is kind. Ze worden verhandeld alsof het spullen zijn. Kinderhandel is een groot probleem. Veel kinderen houden er een trauma aan over.

Zoals de VN het definieert, verwijst mensenhandel naar "het werven, vervoeren, overbrengen, herbergen of ontvangen van personen" door middel van bedreiging, geweld of machtsmisbruik. Vaak verlaten de kinderen door valse beloften van handelaren hun thuis. Ze komen slecht terecht. Ze moeten werken, helpen in de drugshandel of worden seksueel uitgebuit.

Wij bieden ze een veilige plek. Waar ze naar school kunnen en zich weer thuis kunnen voelen. We sporen daders op en laten deze bestraffen. Ouders helpen we om meer geld te verdienen. Zodat ze hun kinderen thuis kunnen houden. Strijd mee. Stop de kinderhandel.   

Doneer

Hoe ontstaat kinderhandel?

Handel in kinderen is een groot probleem. Wereldwijd worden per jaar honderdduizenden kinderen verkocht. Twee op de drie zijn meisjes. Ze worden uitgebuit, vaak ver weg van huis.

Veel gezinnen in arme gebieden zijn prooi voor handelaren met mooie praatjes. Het gezin heeft vaak niet genoeg geld om goed voor de kinderen te zorgen. Handelaren spelen daar op in. Maar armoede is niet de enige reden. In grote delen van de wereld bepalen ook je geloof, je huidskleur, je geslacht en zelfs uit welk gebied je komt of je ‘verhandelbaar’ bent.

Op plaatsen waar oorlog is of waar weinig middelen zijn om van te leven, zwerven veel kinderen rond. Omdat hun familie niet voor ze kan zorgen. Of omdat ze geen familie meer hebben. Deze onveilige migratie zorgt ervoor dat ze erg kwetsbaar zijn. Ze verdwijnen vaak uit het zicht. En werken uiteindelijk bijvoorbeeld ergens in een mijn of als slaafje in het huishouden.

Sommigen worden gered. Maar veel kinderen blijven verstopt. Gevangen en uitgebuit. Zonder zicht op verbetering. Wij sporen ze op en bieden ze een veilige plek en medische hulp. We zoeken uit waar hun ouders zijn als dat kan. En zorgen dat zoveel mogelijk kinderen weer naar huis kunnen. Naar hun familie. Naar school. Naar een omgeving die ze beschermt.

We helpen gezinnen om beter voor hun kinderen te zorgen. Bijvoorbeeld met voorlichting over hoe ze hun inkomen kunnen vergroten. Zodat hun kinderen thuis kunnen blijven wonen. Politie helpen we om uitgebuite kinderen te herkennen en handelaren op te sporen. Zodat ze bestraft kunnen worden. Strijd mee. Stop de kinderhandel.   

Wat doet Terre des Hommes?

Wij strijden tegen handel in kinderen door hun gezin te helpen gezin meer geld te verdienen. Ook bieden wij onderwijs, zodat ze nu een basis kunnen leggen voor een betere toekomst. We lichten hun omgeving voor om goed op ze te letten, bijvoorbeeld in zogenaamde oudercomités. Slachtoffers bieden we een veilige plek en medische hulp. De politie helpen we om handelaren op te sporen en te bestraffen. Strijd mee. Stop de kinderhandel. 

Binnen deze programma's strijden we tegen kinderhandel en onveilige migratie

We doen meer

We strijden ook tegen kinderarbeid. Tegen kindermisbruik. Tegen seksuele uitbuiting. En we bieden noodhulp. Lees meer over wat we doen

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube