Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Onze missie

Kinderrechten

Het kinderrechtenverdrag van de VN vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. Wij strijden voor kinderrechten. Voor ieder kind. Lees meer.

In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid.

Kinderrechten

Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid in ras, geloof, geslacht of politieke voorkeur. Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder uitbuiting.

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die gericht zijn op de bescherming en het welzijn van kinderen. Deze rechten zijn vastgelegd in internationale verdragen. Zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Deze verdragen hebben tot doel kinderen te erkennen als individuen met hun eigen behoeften, stem en waardigheid. Enkele belangrijke kinderrechten zijn:

Het recht op leven
Het recht op overleving 
Het recht op ontwikkeling
Het recht op een naam en nationaliteit
Het recht op onderwijs
Het recht op gezondheidszorg
Het recht op bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting
Het recht om gehoord te worden in zaken die hen aangaan

Kinderrechten vormen een cruciaal kader voor het creëren van een veilige, gezonde en respectvolle omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Het VN-Kinderrechtenverdrag

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn de rechten van kinderen vastgelegd. Waaronder politieke, burgerlijke, economische, culturele en sociale rechten. Dit verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op dit moment hebben 196 landen wereldwijd dit verdrag ondertekend en geratificeerd. Behalve de Verenigde Staten. Dit komt doordat sommige federale staten wetten hebben die in strijd zijn met het verdrag. Zoals de doodstraf of levenslange gevangenisstraf voor minderjarigen. In Nederland trad het VN-Kinderrechtenverdrag in 1995 in werking. Niet volledig, maar met voorbehoud op drie artikelen:

art. 26 over sociale zekerheidsrechten van kinderen,
art. 37 over toepassing van volwassenstrafrecht voor 16 - 17 jarigen,
art. 40 over beperking van rechtshulp en hoger beroep voor kinderen.

Het verdrag zorgt ervoor dat alle kinderen, van 0 tot 18 jaar, dezelfde rechten hebben. Zonder enige vorm van discriminatie. Het geldt voor alle situaties waarin kinderen zich bevinden. Of het nu goed of slecht gaat. Het belang van het kind moet altijd voorop staan bij beslissingen die hen aangaan. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden. Respect voor kinderen staat centraal in dit verdrag.

Terre des Hommes komt op voor kinderrechten

Terre des Hommes beschermt kinderen die uitgebuit worden of zich in noodsituatie bevinden. Alle programma’s die we ontwikkelen zijn op het Kinderrechtenverdrag gebaseerd. We informeren kinderen over hun rechten en bieden hen training om hun zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze voor zichzelf en anderen kunnen opkomen.

We brengen schendingen van kinderrechten onder de aandacht van de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer. Dit doen we door (brand)brieven te schrijven, vragen te stellen aan Kamerleden en ministers, en bewustmaking over misstanden. We hebben ook invloed gehad op Kamerleden en bewindspersonen. Bijvoorbeeld in het geval van kinderarbeid in Indiase micamijnen.

Als lid van het Platform Stop Kindersekstoerisme dragen we bij aan nationale en internationale initiatieven, zoals de Don't Look Away-campagne. We werken in diverse werkgroepen om kinderrechten te bevorderen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Terre des Hommes zoekt actief naar samenwerkingen met bedrijven om kinderuitbuiting te bestrijden en werkt binnen de kaders van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Met als doel het beëindigen van extreme armoede in 2030. 

Binnen deze programma's strijden wij voor kinderrechten

Lopend

She Leads

Het She Leads programma is een strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vier organi…

Lopend

SCROL: Safety for Children and their Rights OnLine

Seksuele uitbuiting van kinderen via internet is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ons nieuwe SCROL - Safet…

Lopend

Empowerment van kinderen tegen seksuele uitbuiting in het Devadasi-systeem (India)

In Noord-Karnataka, een provincie in het zuiden van India, worden jonge meisjes uit sociaal-economisch achterg…

Lopend

Stop kinderarbeid in micamijnen India

Mica is een grondstof die veel wordt gebruikt in onze dagelijkse producten, zoals auto’s, laptops en make-up.…

Lopend

IMAGE: Empowerment van kindbruiden in India

Het gaat om circa 1,5 miljoen meisjes per jaar. Veel kindbruiden gaan niet meer naar school. Ze leven in armoe…

Lopend

Down to Zero

Miljoenen kinderen wereldwijd worden seksueel uitgebuit, zowel online als offline. En dit aantal blijft groeie…

Welke kinderrechten zijn er?

Kinderrechten zijn belangrijke rechten die ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Enkele van deze regels zijn: het recht op leven en overleving. Het recht op naam en nationaliteit. Het recht op onderwijs. Het recht op gezondheidszorg en een goede levensstandaard. Maar ook het recht om naar school te gaan. Het recht op gezondheidszorg.

Daarnaast hebben kinderen ook het recht om beschermd te worden tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en discriminatie. Als er beslissingen worden genomen die kinderen aangaan, moeten kinderen ook kunnen zeggen wat zij denken. Ongeacht hun leeftijd. Dit alles staat in het VN-Kinderrechtenverdrag. 

In welke landen worden kinderrechten geschonden?

Kinderrechten worden helaas in veel landen over de hele wereld geschonden. Dit kan variëren van kinderarbeid, seksueel misbruik en kindhuwelijken tot het gebruik van kinderen in gewapende conflicten. Ook hebben veel kinderen geen, of weinig, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Landen waar kinderrechten bijzonder ernstig worden geschonden, zijn vaak te vinden in conflictgebieden en gebieden met een zwakke overheidscontrole. Voorbeelden zijn landen in het Midden-Oosten, delen van Afrika en sommige delen van Azië.

Maar het is belangrijk om te weten dat kinderrechten overal ter wereld van belang zijn. Ook in ontwikkelde landen zijn er uitdagingen. Ook hier komt kindermishandeling, online misbruik en ongelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor. Wij strijden voor kinderrechten. Strijd mee en doneer.

Doneer nu!

Kinderrechten tijdens oorlog

In tijden van oorlog zijn kinderen extra kwetsbaar. Zeker in deze perioden zijn kinderrechten van cruciaal belang. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vormt hierbij een internationaal erkend kader dat overheden verplicht om bescherming te bieden. En het welzijn en de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Helaas worden deze rechten vaak geschonden. Hierdoor worden kinderen blootgesteld aan ernstige risico’s zoals gedwongen rekrutering, geweld en seksuele uitbuiting. Wij bieden hulp in deze situaties. Met als doel om een veilige en stabiele omgeving te creëren. Zelf te midden van conflict. 

We doen meer

We doen meer. We strijden ook tegen seksuele uitbuiting van kinderen. En tegen uitbuiting van kinderen in noodsituaties . Jij kunt ook helpen. Doneer en strijd mee. Lees meer over wat we doen

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube