Terre des Hommes logoZoeken
Doneer
Strijd mee

Strijd mee

Word donateurPartnersTeken de petitieGeef spullen
Programma's

Kindermisbruik in Azië

Veel meisjes in Azië worden met geweld misbruikt. In grote delen is het bijna normaal om met een kind te trouwen. Vaak meisjes die zelf ook weer jong kinderen krijgen. Een probleem dat zich herhaalt. Dat zit voor een deel in de cultuur. Tradities die moeilijk veranderen. Maar de grote boosdoeners zijn vooral armoede, gebrek aan scholing, slechte wetten en te weinig controle. Wij strijden tegen misbruik van kinderen in Azië. Omdat kinderen het recht hebben op veiligheid. Het recht om zelf te bepalen wie er aan hun lijf mag zitten. Universele kinderrechten zijn dat. Afgesproken in de VN.

Wij strijden tegen armoede, gebrek aan onderwijs, discriminatie en schadelijke tradities.

Als meisje heb je het in de armere delen van Azië niet makkelijk. Je bent volgens mensen minder waard dan jongens en je hebt maar te luisteren. Dat zit vaak in de cultuur. Een cultuur met schadelijke tradities.

Veel meisjes worden gedwongen om te jong trouwen. Dan wordt er voor ze gezorgd, is het idee. En heeft de familie minder geldzorgen. Deze kindhuwelijken zijn vaak vol geweld. Misbruik komt veel voor.

Ook gaan die meisjes niet meer naar school. Waardoor ze stilstaan in hun ontwikkeling. En afhankelijk blijven van hun man. Tegen wie ze geen weerstand kunnen bieden. Ze weten niet hoe dat moet.

Wetgeving is vaak lastig te begrijpen en wordt slecht nageleefd. Stappen die wel worden gezet om misbruik tegen kinderen te bestrijden, lopen geregeld vast. Om politieke redenen. Vanwege de cultuur.

Wij blijven strijden tegen misbruik van kinderen in Azië. Met bescherming, onderwijs en medische hulp. Met programma’s die meisjes - en jongens - meer leren over kinderrechten en ze mondiger maken.

Strijd mee.  Stop kindermisbruik in Azië.

Doneer eenmalig of regelmatig

Doelen

Onze strijd tegen kindermisbruik in Azië richt zich op het voorkomen van kindhuwelijken, bescherming tegen seksueel misbruik en het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Onze doelen:

Kinderen die risico lopen komen meer voor zichzelf op

Families en gemeenschappen beschermen en respecteren kinderrechten

Overheden beschermen met duidelijke wetten en controle

Daders worden bestraft

Organisaties en bedrijven letten beter op de kinderen en beschermen hun rechten

Aanpak

Wij strijden op verschillende manieren tegen misbruik van kinderen in Azië. We zorgen sowieso dat kinderen naar school gaan. En we helpen ze om beter weerstand te bieden tegen geweld.

Slachtoffers van seksueel misbruik zijn vaak jong getrouwde meisjes. Zij krijgen medische en geestelijke hulp op een veilige plek. We helpen ze in hun contact met de politie en helpen ze terug naar school. 

Via de media informeren we families en gemeenschappen over de schadelijke kanten van kindhuwelijken. Ook betrekken we overheden en bedrijven in onze acties voor betere bescherming.

We werken aan betere registratie. Zodat meisjes niet uit het zicht verdwijnen. En vormen groepen jongeren en vrouwen die op elkaar letten en elkaar helpen.

We trainen de politie in hoe ze kindermisbruik beter kunnen bestrijden. Slachtoffers helpen we om makkelijker aangifte te doen. En we bieden juridische steun. Strijd mee. Stop kindermisbruik in Azië.

Onze aanpak werkt

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om kindermisbruik in Azië te bestrijden. De resultaten zijn veelbelovend. Maar er zijn nog veel meer kinderen die we willen helpen. Strijd mee. Stop kindermisbruik in Azië.     

Voorlichting

Onderwijs

Opvang

Lokale actie

Media campagnes

Training

Workshops

Volg ons via e-mail

Volg onze strijd tegen kindhuwelijken. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube