Kinderhandel in Oost-Afrika

Kinderhandel in Oost-Afrika Terre des Hommes

Van kindmigratie kijken in Oost Afrika weinig mensen op. Van het arme platteland trekken kinderen naar de stad in de hoop op een betere toekomst. Kinderhandel met alle gevaren van dien ligt op de loer. De gevolgen voor kinderen die het slachtoffer worden van kinderhandel zijn ernstig. Ze staan bloot aan criminaliteit, geweld en misbruik. Ouders of verzorgers geven kinderen vaak met de beste bedoelingen aan ronselaars mee. Ze hopen dat ze zo werk krijgen, of een opleiding kunnen volgen. In werkelijkheid vallen deze kinderen ten prooi aan uitbuiting, en worden ze bijvoorbeeld gedwongen tot kinderarbeid of sekswerk. Voor kinderen die terugkeren naar huis is het erg moeilijk om de draad van hun leven weer op te pakken. Hun gezondheid is vaak blijvend aangetast, ze zijn getraumatiseerd of depressief en ze vinden het lastig om weer normaal te functioneren binnen hun familie en gemeenschap. Terre des Hommes werkt in 2018 aan verschillende projecten in de regio.

Achtergrond

Oorzaken

Kinderhandel is voor ronselaars lucratief, omdat kinderen goedkope arbeidskrachten zijn en ‘makkelijk’ seksueel kunnen worden uitgebuit. Armoede, een moeilijke thuissituatie en slecht functionerende kinderbeschermingssystemen werken kinderhandel in de hand, net als het feit dat kinderen in deze regio vaak voortijdig stoppen met school. 

Gevolgen

De gevolgen voor kinderen die het slachtoffer worden van kinderhandel zijn ernstig. Ze staan bloot aan criminaliteit, geweld en misbruik. Ouders of verzorgers geven kinderen vaak met de beste bedoelingen aan ronselaars mee. Ze hopen dat ze zo werk krijgen, of een opleiding kunnen volgen. In werkelijkheid worden deze kinderen uitgebuit, vaak onder gevaarlijke omstandigheden of in een illegale omgeving. Voor kinderen die terugkeren naar huis is het erg moeilijk om de draad van hun leven weer op te pakken. Hun gezondheid is vaak blijvend aangetast, ze zijn getraumatiseerd of depressief en ze vinden het heel moeilijk om weer normaal te functioneren binnen hun familie en gemeenschap.

Doelen

Om kinderhandel in Oost-Afrika aan te pakken richten we ons op de volgende doelgroepen:

 • Kinderen die het slachtoffer zijn – of dreigen te worden – van kinderhandel
 • Families en gemeenschappen
 • Maatschappelijke organisaties
 • De particuliere sector (bijvoorbeeld vervoersbedrijven)
 • Lokale en nationale overheden

Onze belangrijkste doelstellingen zijn: 

 • 5000 kwetsbare kinderen gaan naar school
 • 4200 kinderen zijn gered uit de kinderhandel
 • 800 kinderen hebben juridische hulp gekregen
 • 18.000 kinderen hebben voorlichting gekregen over kinderhandel

Aanpak

Met ons programma richten we ons op alle betrokkenen bij kinderhandel. We voeren ons programma uit door:

 • Kinderen weerbaar te maken tegen kinderhandel, door hen uit te leggen dat deze praktijken illegaal zijn en negatieve gevolgen voor hen hebben. Hetzelfde doen we met hun ouders/verzorgers en de gemeenschappen waarin ze wonen.
 • Kinderen te redden van kinderhandel, bijvoorbeeld door het uitvoeren van extra grenscontroles. Ook trainen we overheidsfunctionarissen en hulpverleners, zodat zij slachtoffers van kinderhandel kunnen herkennen. Geredde kinderen herenigen we zoveel mogelijk met hun familie. Ze krijgen van ons ook hulp bij het verwerken van hun ervaringen.
 • Samen te werken met lokale organisaties en de particuliere sector, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen kinderhandel. Bijvoorbeeld vervoersbedrijven (denk aan busbedrijven), kunnen hun chauffeurs vragen te letten op kinderen die alleen reizen.
 • Samen te werken met lokale en nationale overheden voor het verbeteren en uitvoeren van hun kinderbeschermingsbeleid én voor het opsporen en berechten van daders. Omdat kinderhandel landgrenzen overschrijdt, is het belangrijk dat ons programma op regionaal niveau goed functioneert. Dan kunnen overheden met elkaar samenwerken bij grensovergangen.

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2018

 • 2.049 kinderen zijn in veiligheid gebracht; 
 • 29.482 kinderen gaan naar school; 
 • 616.391 kinderen en gemeenschapsleden nemen deel aan bewustwordingsactiviteiten rondom de gevaren van kinderhandel; 
 • 8.543 gezinnen met kinderen krijgen ondersteuning bij (voorlichting over) inkomstengenererende activiteiten; 
 • 199 bijeenkomsten met bedrijven om hen bewust te maken van kinderhandel en hun verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan;
 • 384 lobby activiteiten opgestart om overheidsbeleid te veranderen en overheden te overtuigen dit beleid uit te voeren;
 • 156 kinderen ontvangen juridische bijstand; 
 • 236.343 ambtenaren nemen deel aan trainingen over kinderhandel en onveilige migratie.