Seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika

Seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika Terre des Hommes

In Oost-Afrika zijn steeds meer kinderen het slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. Ze werken in de seksindustrie, moeten meewerken aan kinderporno, of worden gedwongen tot webcamseks. In ruil daarvoor krijgen zij of hun familie geld, kleding, onderdak en bescherming.

Achtergrond

Oorzaken

Vooral meisjes worden door ronselaars onder valse voorwendselen van het platteland naar de stad gelokt. Ze denken dat ze daar naar school kunnen gaan, of een goede baan krijgen. In werkelijkheid vallen ze ten prooi aan commerciële seksuele uitbuiting. Dat gebeurt overigens niet alleen in de steden, maar ook aan de kust en in andere toeristengebieden waar kindersekstoeristen komen. Maar seksuele uitbuiting beperkt zich niet tot het toerisme en kinderporno. Er zijn in de steden ook veel huisslaafjes die seksueel worden uitgebuit. 

De reden dat kinderen ingaan op de beloften van ronselaars is simpel: ze worden gedreven door armoede. Daarnaast zijn vooral meisjes kwetsbaar, omdat ze als makkelijke koopwaar worden gezien. Ook gevaarlijke of moeilijke huissituaties en een slecht functionerend kinderbeschermingsbeleid werkt het seksueel uitbuiten van kinderen in de hand.

Kenia, Tanzania, Ethiopië en Oeganda hebben wetten die het seksueel uitbuiten van kinderen verbiedt, maar in de praktijk komt er van de uitvoering van deze wetten weinig terecht.  Dit komt door een gebrek aan geld en kennis, maar ook door corruptie.

Gevolgen

Seksuele uitbuiting richt bij slachtoffers grote lichamelijke, geestelijke en sociale schade aan. Ze raken getraumatiseerd en hebben vaak de rest van hun leven last van de gevolgen. Naar school gaan ze niet meer en na terugkeer in hun familie en gemeenschap worden ze in veel gevallen met de nek aangekeken. Als ze ook nog eens een hiv-infectie oplopen, zijn de gevolgen zelfs onherstelbaar. 

Hoewel vooral meisjes seksueel worden uitgebuit, overkomt jongens dit ook. Voor hen is het vaak extra moeilijk om hulp te krijgen. Programma’s om hen te helpen zijn er niet en op seksueel misbruik van jongens rust in Oost-Afrika nog een taboe.

Doelen

Doelgroepen

Om seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika te bestrijden richten we ons op de volgende doelgroepen:

 • Slachtoffers (meisjes en jongens) van kinderprostitutie, kindersekstoerisme en kinderporno tussen de 8 en 18 jaar. 
 • Kinderen uit families en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting. 
 • De particuliere sector
 • De autoriteiten in Kenia, Oeganda, Tanzania en Ethiopië die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van kinderen.
 • Politie en justitie
 • Maatschappelijke organisaties

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van ons programma in Oost-Afrika tot 2019 zijn:

 • 800 kinderen weghalen uit de kinderprostitutie.
 • 1000 voormalige slachtoffers van seksuele uitbuiting naar school laten gaan.
 • meer dan 30 daders berechten.

Aanpak

Met ons programma richten we ons vanaf 2016 op vier landen in Oost-Afrika: Kenia, Oeganda, Tanzania en Ethiopië. Het gaat ons daarbij om het uitbannen van kinderhandel voor de seksindustrie die zich afspeelt aan de kust, in stedelijke gebieden en in gebieden die door olie- en gasvondsten een grote economische groei doormaken.

We voeren ons programma uit door:

 • Kinderen weg te halen uit situaties waarin ze seksueel worden uitgebuit. We vangen hen op en zorgen ervoor dat ze kunnen bijkomen van hun ervaringen. Bovendien kunnen ze werken aan hun toekomst door naar school te gaan, of een vakopleiding te volgen.
 • Gemeenschappen (waaronder de ouders/verzorgers van kinderen) bewust te maken van het bestaan van seksuele uitbuiting, zodat ze die kunnen voorkomen. We trainen ook wetshandhavers, zoals politieagenten.
 • Ouders/verzorgers te leren hoe ze hun inkomen kunnen verbeteren, zodat zijzelf en hun kinderen minder snel zullen ingaan op de loze beloften van ronselaars.
 • Het opsporen en vervolgen van daders in samenwerking met politie en justitie.

Resultaten

Ons werk tegen seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika concentreerde zich in 2017 vooral op bewustwording van de bevolking en versterking van de lokale overheid. Een greep uit de resultaten van juli tot en met december 2017:

 • 60 kwetsbare kinderen en slachtoffers van seksuele uitbuiting van kinderen hebben in de schoolvakantie van december een weerbaarheidstraining gevolgd
 • 1.290 ouders/verzorgers zijn bereikt met voorlichting over de risico’s van seksuele uitbuiting en het belang van onderwijs
 • In 69 discussiebijeenkomsten is genetwerkt met vooraanstaande leden van de gemeenschap, zoals religieuze en traditionele leiders, voor een betere bewustwording
 • Er zijn 84 media campagnes gehouden om aandacht te vragen voor kinderrechten en seksuele uitbuiting, met name om (lokaal) beleid en wetgeving op dit gebied aan te passen
 • 122 overheidsfunctionarissen zijn getraind in kinderrechten en het lokale wettelijke kader voor het beschermen van kinderen
 • Terre des Hommes’ partners zijn actief in 36 lokale kinderbeschermingsnetwerken