Stop kinderarbeid in micamijnen

Terre des Hommes India kinderarbeid mica

In september 2016 heeft Terre des Hommes 40% van alle mica dorpen bezocht om fysiek het aantal kinderen dat in de mijnen werkte te tellen. Toen we de 22.000 waren gepasseerd zijn we gestopt, omdat het veel tijd en moeite kost om de kinderen te tellen. En het probleem is duidelijk: veel te veel kinderen werken in de micamijnen.

Achtergrond

‘Kinderen die nu nog naar het micagebied gaan beseffen niet dat het hun leeftijd is om te spelen.’ Rachana is ervaringsdeskundige; vanaf haar zesde werkte ze in de micamijnen. Nu is ze president van de kinderraad en zorgt dat kinderen voor het eerst naar school kunnen en blijven gaan. Bekijk de mini documentaire waarin Rachana en anderen vertellen over het leven in het micagebied in India. En kijk hoe we met de de fantastische samenwerking met lokale partners kinderen uit de micamijnen helpen.

 

Wat is mica?

Mica is een wondermineraal. Het heeft een glanzend effect, geleidt electriciteit en is hittebestendig. Het zit daarom onder andere in auto's, electronische apparaten en cosmetica. Mica wordt gewonnen uit rotsen.

Waar komt mica vandaan?

Mica wordt in meerdere landen ter wereld gewonnen, maar vooral in India en China. In India wordt ongeveer driekwart van de mica gewonnen in Jharkhand en Bihar. Deze regio´s produceren ongeveer een kwart van de totale wereldwijde micaproductie. Slechts één op de tien mijnen is legaal.

Jarkhand en Bihar behoren tot de armste delen van India. De lokale bevolking bestaat voor het grootste deel uit Dalit, een groep kasteloze mensen die het laagst op de maatschappelijke ladder staan. Kinderen zijn door hun zwakke sociale positie zeer kwetsbaar voor uitbuiting. Kinder- en mensenhandel komt in deze regio's vaak voor. Ook gaan er naar verhouding veel minder ingeschreven kinderen naar school dan elders in India.

Waarom moet deze kinderarbeid stoppen?

 • Kinderen in micamijnen verrichten zware lichamelijke arbeid onder gevaarlijke omstandigheden. Er is een groot instortingsrisico en kinderen ademen continu schadelijk stof in, wat kan leiden tot een dodelijke longziekte (silicosis).

 • Kindarbeiders gaan niet naar school, waardoor er een vicieuze cirkel van uitbuiting is.

Mogen kinderen in India in de micamijnen werken?

De Indiase wet verbiedt kinderen onder de veertien jaar te werken in mijnen, maar in de illegale mijnbouw wordt hier niet op gecontroleerd.

Komt mica uit India in Nederland terecht?

Ja. De keten begint bij de winning van mica in mijnen in Jharkhand en Bihar. Deze mica wordt opgekocht door tussenpersonen en doorverkocht aan verwerkingsbedrijven. Hier komt een klein beetje legale mica in aanraking met het vele illegaal gemijnde mica en vermengt. Zij bewerken de mica en verkopen het aan bedrijven die het gebruiken voor bijvoorbeeld electrische apparaten, auto's en cosmetica, zoals Samsung, Siemens, Ford en Toyota.

Lees al onze rapporten over kinderarbeid in mica


 

Doelen

De uitbuiting van kinderen in het productieproces van mica is één van de ergste vormen van kinderarbeid. Ouders kunnen hun kinderen door extreme armoede niet genoeg eten en drinken of medische hulp bieden en hebben geen andere keuze dan hun kinderen mee te laten werken om iets meer geld in het laatje te brengen. Kinderen kunnen niet naar school en kunnen niet werken aan een betere toekomst. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Kinderen moeten de kans krijgen naar school te gaan, zodat zij niet dezelfde uitzichtloze toekomst hebben als hun ouders en de cirkel kunnen doorbreken. De ouders moeten hulp krijgen bij het vinden van alternatieve bronnen van inkomsten.

Terre des Hommes wil daarom dat bedrijven heel rap hun keten opschonen en een sociaal gezicht laten zien door hulp te bieden aan kinderen en hun families in Jarkhand en Bihar. Als bedrijven geen haast maken, dan moet de overheid ingrijpen.

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen uit de micamijnen krijgen en naar school kunnen laten gaan. 

Lees al onze rapporten over kinderarbeid in mica

Aanpak

Terre des Hommes gaat uit van een zo compleet mogelijke aanpak om een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen en ons doel te bereiken.

Kinderen naar school

 • Het is van groot belang dat kinderen niet hoeven te werken, maar naar school kunnen.
 • Terre des Hommes werkt samen met lokale partnerorganisaties om kindvriendelijke dorpen ​op te zetten. Op dit moment zijn er in de regio’s Jharkhand en Bihar 60 (clusters van) dorpen child-friendly verklaard. Kinderen worden in deze gebieden beschermd, kunnen naar school en krijgen voorlichting over hun rechten.
 • Wanneer kinderen stoppen met werken moet het gezinsinkomen via een andere weg worden aangevuld. Daarom start Terre des Hommes met alternatieve activiteiten voor families die inkomen moeten missen als hun kinderen naar school gaan. Daarnaast helpt Terre des Hommes de micaverzamelaars om zich te organiseren, zodat zij betere prijzen kunnen onderhandelen voor hun mica. Ook helpt zij de ouders om toegang te krijgen tot uitkeringen en toeslagen waar zij van de overheid recht op hebben.
 • In de gehele regio wil Terre des Hommes voorlichting geven aan families en bedrijven over de schadelijke gevolgen van kinderarbeid en de gevolgen van micamijnen in het bijzonder.

We spreken bedrijven aan

 • Terre des Hommes roept bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om maatregelen te nemen om de micaproductieketen kinderarbeidvrij te maken.
 • Hulpprogramma’s voor families moeten in lijn zijn met beleid van de overheid en mogen niet ter vervanging zijn van hun verantwoordelijkheid om negatieve sociale effecten te verminderen.

We spreken de Nederlandse overheid aan

 • De Nederlandse overheid dient samenwerking tussen bedrijven in de micaketen te bevorderen.
 • Terre des Hommes pleit ervoor dat bedrijven worden verplicht om een risicoanalyse (incl. monitoring en sancties) van kinderarbeid uit te voeren.
 • De Nederlandse overheid moet andere landen aansporen om kinderarbeid te stoppen.

Lobbyen bij de Indiase overheid

 • Terre des Hommes vindt dat de Indiase overheid er voor moet zorgen dat alle kinderen tussen de zes en veertien jaar naar school kunnen. Gratis en in de buurt.
 • Terre des Hommes lobbyt bij de overheid voor ontwikkelingsprogramma´s in de regio’s Jharkhand en Bihar en legalisatie van de micamijnen.
 • Terre des Hommes vraagt de Indiase overheid om alternatieve duurzame vormen van inkomsten aan te bieden aan de families die nu werkzaam zijn in illegale micamijnbouw.

Lees al onze rapporten over kinderarbeid in mica

Resultaten

Gemeenschap en kinderen

Kindvriendelijk dorpen

Onze lokale partnerorganisatie Kailash Satyarthi Children's Foundation (KSCF) heeft met Terre des Hommes 20 dorpen kindvriendelijk gemaakt.  Dit zijn dorpen waarin kinderen zich bewust zijn van hun rechten en weten hoe zij die kunnen claimen.De gemeenschap beschermt de kinderen tegen kinderarbeid.

Verhoging van het inkomen van de mica verzamelende gemeenschappen

We zijn gaan werken met de Association for Stimulating Knowhow (ASK) aan het verbeteren van het inkomen van de mica verzamelende gemeenschappen. ASK werkt aan het mobiliseren en organiseren van de micawerknemers in groepen en het versterken van hun positie om te onderhandelen over een eerlijke prijs voor hun mica. ASK richt zich op het verbeteren van inkomsten door met de gemeenschap naar alternatieve middelen van bestaan te zoeken en de toegang tot aanvullende uitkeringen te vergemakkelijken.

Plan van Aanpak Belangenhebben

Wij werken samen met het Centre for Responsible Business (CRB) om met belanghebbenden een plan van aanpak op te stellen voor het ontwikkelen van veilige en duurzame mica mijnbouw voor Jharkhand. Dit leidt tot een lokale ontwikkelingsstrategie van het bedrijfsleven gericht op de toeleveringsketen en het maken van een start met  de praktische uitvoering in samenwerking met belangrijke actoren in India.

Promotie van de rechten van het kind

We werken samen in een consortium met drie lokale partnerorganisaties; Bhartiya Kisan Sangh (BKS), Rastriya Jharkhand Seva Sansthan (RJSS) en de Jago Stichting om kinderarbeid in 22 mica dorpen te elimineren door voorlichting te geven over de rechten van het kind, waardoor families beter kunnen zorgen voor het welzijn van kinderen. Terre des Hommes licht verschillende belanghebbenden voor over het belang van het beschermen van de kinderen die werkzaam zijn in de mica industrie. Dit is een uitgebreide initiatief om de rechten van kinderen te beschermen door het gedrag van alle betrokkenen te veranderen en samen te werken aan de holistische ontwikkeling van kinderen.

 

Overheid

 • Terre des Hommes heeft bijgedragen aan de lobby in de richting van de Indiase regering. In 2017 startte de Indiase regering een aantal van de micastortplaatsen te legaliseren.
 • De Nederlandse regering is actief betrokken bij gesprekken met Nederlandse bedrijven om hun toeleveringsketen te controleren op kinderarbeid om het zo uit te kunnen bannen.

Private sector betrokkenheid

Responsible Mica Initiative

Het onderzoek van Terre des Hommes over de omvang van de kinderarbeid in de Indiase micamijnen en het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen van bedrijven die betrokken zijn, stimuleerden meerdere ondernemingen om hun initiatieven een stap verder te brengen. Dit resulteerde in de Responsible Mica Initiative (RMI). De RMI werd voor het eerst gepresenteerd in Parijs in februari 2017.  De RMI heeft tot doel verantwoord in te kunnen kopen, kinderarbeid en onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de Indiase mica industrie uit te bannen door de krachten te bundelen van alle allerlei sectoren in de micatoeleveringsketen en lokale actoren. Terre des Hommes is een van de stichtende leden van het initiatief en lid van de raad van bestuur.

In november 2017 is dit initiatief uitgegroeid tot een multi-stakeholder initiative met 38 organisaties uit diverse branches. De RMI ontwikkelde een vijfjarig Plan van Aanpak waarvan de drie belangrijke doelstellingen zijn:

 • Implementatie van eerlijke, verantwoorde en duurzame praktijken en het verhogen van de traceerbaarheid van de hele toeleveringsketen vanuit India
 • Versterking van de lokale gemeenschap om samen voor duurzame verandering te zorgen door inclusieve en holistische capaciteit opbouwende programma’s te implementeren
 • Bouwen van een juridisch en leefbare omgeving voor de lokale gemeenschappen door samen te werken met de Indiase regering

Fond Bestrijding Kinderarbeid

Philips, Kuncai en TDH hebben subsidie aangevraagd bij het Fond Bestrijding Kinderarbeid. Dit verzoek werd ingewilligd. Deze alliantie zal de positie van het kind versterken, de micaverzamelaars helpen zich te organiseren zodat ze sterker staan en een eerlijke prijs kunnen vragen. De alliantie zal lobbyen bij overheden en bedrijven om de toeleveringsketen van mica op te schonen.