Achtergrondinformatie

Kinderarbeid, seksuele uitbuiting van kinderen, kinderhandel en onveilige migratie komen veel voor in Cambodja. Wijdverbreide armoede maakt kinderen in Cambodja extreem kwetsbaar voor uitbuiting. 

Kinderarbeid in Cambodja

Geschat wordt dat meer dan 10% van de kinderen (429.380 kinderen) tussen de 5 en 17 jaar oud werkt als ongeschoolde arbeider, meer dan 5% daarvan doet gevaarlijk werk. Ongeveer de helft van de jeugdige arbeiders in Cambodja zit nog op school, terwijl de andere helft de school vroegtijdig verlaat of nooit naar school is gegaan en fulltime werkt. 

Terre des Hommes richtte zich de afgelopen jaren op kinderarbeid in de landbouwsector, in baksteenfabrieken en op vuilnisbelten in Pursat, Svay Rieng en Mondulkiri. We werkten samen met lokale organisaties om het toezicht op kinderarbeid te verbeteren, kinderarbeid te bestrijden en kinderen te redden uit uitbuitingssituaties. We boden onderwijs en vakopleidingen. Armoedebestrijding is in Cambodja de strategie om kinderarbeid op de lange termijn te voorkomen. 

Seksuele uitbuiting van kinderen in Cambodja

Kindersekstoerisme is een hardnekkig probleem in Cambodja. Westerse zedendelinquenten kunnen ongehinderd naar Cambodja reizen om kinderen seksueel te misbruiken. Hoewel betrouwbare gegevens niet beschikbaar zijn, wordt geschat dat iets meer dan 2% van alle sekswerkers onder de 18 is.

Met het lokale Project WATCH team spoorden we de afgelopen jaren kindermisbruikers op en werkten we nauw samen met de politie om ervoor te zorgen dat deze misdadigers gearresteerd werden. We zorgden dat slachtoffers in een veilige omgeving worden opgevangen en bieden rechtsbijstand, gezondheidszorg, traumatherapie en onderwijs aan. We lobbyden ook voor betere implementatie van wetgeving om kinderen te beschermen. We waren voornamelijk actief in de provincies Battambong, Siem Reap, Phnom Penh en Preahsihanouk.

Kinderhandel en onveilige migratie van kinderen in Cambodja

Mensenhandel is wijd verspreid in Cambodja. Door armoede gedwongen migreren kwetsbare gezinnen naar stedelijke gebieden of over de grens. Kinderen raken ontworteld en leven niet meer in de beschermde omgeving van hun gemeenschap. Zowel volwassenen als kinderen worden kwetsbaar voor mensenhandel. De ongelijke ontwikkeling tussen landen en tussen steden en platteland werken migratie en mensenhandel in de hand. 

De afgelopen jaren hebben we met bewustwordingscampagnes over de gevaren van migratie mensenhandel voorkomen. We boden slachtoffers van mensenhandel tijdelijk onderdak, therapie, rechtsbijstand, onderwijs of een vakopleiding. Waar mogelijk werden kinderen teruggestuurd naar hun familie of gemeenschap. We lobbyden voor betere implementatie van wetten en procedures. Dit Terre des Hommes programma werd geïmplementeerd in Prey Veng, Siem Reap, Pursat, Svay Rieng, Phnom Penh, Banteay Meanchey, Poipet, Koh Kong, Battambang, Kampong Cham en Aranyaprathet.

Share this: