870 kindarbeiders ontdekt in Oeganda

Bij een onderzoek in twee districten in Oeganda trof Terre des Hommes 870 kinderarbeiders aan. Veel van de kinderen werken in gevaarlijke goudmijnen. Met voorlichting aan lokale leiders, ouders en kinderen gaat Terre des Hommes de strijd aan tegen kinderarbeid in de districten. Met resultaat, de lokale autoriteiten nemen hun verantwoordelijkheid.  

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Met de neus op de feiten drukken

De 870 kindarbeiders werden aangetroffen in het Moroto en Bugiri district. Daar werken lokale partners van Terre des Hommes onder andere aan het bestrijden van kinderarbeid in kleinschalige goudmijnen. Eén van de doelstellingen van het programma is om niet alleen bewustwording van de risico’s van het werken in de mijnen onder de bevolking (waaronder ouders en kinderen) te creëren, maar ook onder de plaatselijke autoriteiten. Alleen als deze lokale leiders met hun neus op de feiten worden gedrukt en overtuigd raken van de ernst van de situatie, zullen ze maatregelen nemen.

7 kinderen overleden

Met dat voor ogen hebben de partners een presentatie gemaakt met foto’s van kinderarbeid in de mijnen in de meest miserabele omstandigheden. Het is de harde realiteit: kinderen met nauwelijks kleding aan, met gaten en scheuren in de weinige vieze kledingstukken die ze wel dragen, balancerend met zware lasten tussen de diepe mijnschachten en geulen, of erts uithakkend diep onder de grond, of tot aan hun knieën wadend in modderig water dat ernstig vervuild is door kwik. Beelden die verder geïllustreerd werden door de vreselijke verhalen over het werk in de mijnen: dat er in 7 maanden tijd al 7 kinderarbeiders zijn overleden door instortende mijnschachten, en wat voor ernstige verwondingen en ziektes de kinderen door het mijnwerk kunnen oplopen.

Boetes en straffen

Het bleek een eyeopener voor de lokale gezaghebbers te zijn. Na een felle discussie over de schuldvraag, namen ze hun verantwoordelijkheid. In het Rupa sub-district is een plaatselijke verordening aangenomen die het landelijke wettelijke verbod op kinderarbeid in de mijnen onderstreept, met boetes en straffen voor mijn-exploitanten die tóch kinderarbeiders aan het werk hebben. Samen met de Terre des Hommes’ partners wordt deze verordening gehandhaafd door regelmatige inspectie van de goudmijnen.

Aanpak van kinderarbeid in Oost-Afrika

Duizenden kinderen moeten gedwongen werken in de mijnsector of als huisslaafje in Oeganda en Tanzania. Het werk is fysiek te zwaar voor hun leeftijd en vaak levensgevaarlijk. Ook worden ze veelvuldig mishandeld, seksueel uitgebuit en onderbetaald, áls ze al betaald krijgen. Het Terre des Hommes programma tegen kinderarbeid richt zich in Oost-Afrika op deze ergste vormen van kinderarbeid. Naast voorlichting helpen we kinderen naar school, bieden we rechtsbijstand en helpen we gezinnen aan alternatieve inkomstenbronnen. In de eerste helft van 2017 zijn onder meer 981 huishoudens van voormalige kinderarbeiders geholpen met het aanboren van inkomstenbronnen als alternatief voor het geld dat de kinderen tot voor kort verdienden.

Lees meer over de aanpak kinderarbeid in Oost-Afrika >>

Share this:

Gerelateerd nieuws