Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Nederlandse kinderen trekken aan de bel over klimaat bij de VN

8 oktober 2021

Klimaatverandering is een onderwerp waar driekwart van de Nederlandse kinderen zich grote zorgen om maakt. Vandaag kaarten zij samen met het Kinderrechtencollectief, waar Terre des Hommes deel van uitmaakt, hun punten over het klimaat en schone leefomgeving aan bij leden van het VN-Kinderrechtencomité. De voorzitter van het VN-Comité krijgt tijdens deze sessie te horen dat kinderen in Nederland niet structureel betrokken worden bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit terwijl bijvoorbeeld luchtvervuiling en de gevolgen van aardbevingen in Groningen hun gezondheid direct schaadt.

Klimaatverandering is een onderwerp waarover driekwart van de Nederlandse kinderen zich grote zorgen maakt
Klimaatverandering is een onderwerp waarover driekwart van de Nederlandse kinderen zich zorgen maakt

Nederlandse overheid laat vervuiling aan bedrijven en grijpt niet in

“De overheid heeft een belangrijke rol te vervullen in het terugdringen van de CO2- en stikstofemissies, toch laat Nederland dit aan de bedrijven zelf over en grijpt zij niet in. Hierdoor staan het welzijn en de rechten van kinderen onder druk,” benadrukt Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.  

Te vaak blijkt dat bedrijven zich niet (hoeven te) houden aan internationale afspraken en conventies met betrekking tot kinder- en mensenrechten. Daarnaast blijft de Nederlandse overheid nalatig in het doorvoeren van haar beleid om deze situaties te verbeteren. Hierover maken de kinderrechtenorganisaties verenigd in het Kinderrechtencollectief zich zorgen. De effecten voor kinderen worden onvoldoende meegewogen in nieuwe wet- en regelgeving. Dit blijkt ook uit de verhalen die tijdens de sessie gedeeld worden. Ebbe (11) uit Wijk aan Zee, vertelt dat ze zich erg zorgen maakt om haar gezondheid bij het buitenspelen vanwege de grafietregens die Tata Steel uitstoot. Jonah (12) loopt tegen andere problemen aan, hij moet binnenkort zijn huis verlaten door de aardbevingen in Middelstum, Groningen, en verhuizen. Het huis heeft allemaal scheuren, hierdoor is er veel stress en onzekerheid in het gezin.

Klimaat op de kinderrechtenagenda

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind recht heeft op een gezonde leefomgeving. Nederland biedt kinderen echter onvoldoende bescherming tegen de impact van milieuverontreiniging door bedrijven op hun gezondheid, zowel in Nederland als via de productieketen van Nederlandse bedrijven wereldwijd. Daarnaast biedt Nederland kinderen niet de mogelijkheid hierover te klagen bij het VN-Kinderrechtencomité. Dit vindt het Kinderrechtencollectief zeer zorgelijk. De urgentie van lidstaten om te handelen wordt door het VN-Comité met de onlangs opgerichte VN-Werkgroep Kinderrechten en Milieu benadrukt. Het opstellen van een Algemeen Commentaar over kinderrechten en klimaat is één van de taken van de VN-Werkgroep om de druk op staten op te voeren en zo te zorgen dat overheden een gezonde leefomgeving garanderen voor toekomstige generaties.  

Aanbevelingen

“Nederland zou kinderrechten moeten integreren in het milieubeleid”, benadrukt het Kinderrechtencollectief via de sessie met de VN. “Hierbij moet bijzondere aandacht zijn voor de vermindering van luchtvervuiling in overeenstemming met de WHO-normen. Daarnaast moet de verplichting aanvaard worden om ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechtennormen naleven en er structurele deelname komt van kinderen aan beleidsprocessen met betrekking tot klimaatverandering en een gezonde leefomgeving,” aldus Huri Sahin. In januari 2022 spreekt Nederland zelf met het VN-Kinderrechtencomité over de naleving van kinderrechten in Nederland.

Kinderrechtencollectief

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het collectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes Nederland en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut en heeft daarnaast nog vele andere partners. www.kinderrechten.nl 

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan