Kinderen worden over de hele wereld verhandeld. Ze komen terecht in de prostitutie of drugssmokkel, worden gedwongen te bedelen of te werken in het huishouden of op het land. Ook belanden vooral jonge kinderen in het circuit van illegale adoptie. 

Wat doet Terre des Hommes tegen kinderhandel?

Terre des Hommes beschermt kinderen tegen kinderhandel op diverse manieren: met voorlichting, onderwijs, opvang en medische zorg. Daarnaast trainen we lokale politie en justitie om kinderhandel op te sporen en kinderhandelaren te veroordelen.

Terre des Hommes richt zich met name op ontheemde kinderen: kinderen die door politieke spanningen of slechte sociaal-economische omstandigheden huis en haard verlaten. Kinderen die van de ene plaats naar de andere trekken en juist in die situatie kwetsbaar zijn. Deze kinderen lopen risico ten prooi te vallen aan kinderhandel. Terre des Hommes beschermt deze kinderen tegen uitbuiting. Dat doen we door:

  • het verstevigen van de thuisbasis, zodat kinderen niet weg hoeven en in hun veilige omgeving kunnen blijven. De focus ligt hierbij op onderwijs en het vergroten van het gezinsinkomen;
  • gemeenschappen bewust maken dat weggaan niet zonder risico is. We streven ernaar de onderlinge saamhorigheid te versterken. In veel gemeenschappen hebben we succesvol werkende oudercomités opgericht;
  • slachtoffers van kinderhandel te helpen door hen een veilig onderkomen te bieden waar zij therapie krijgen en onderwijs kunnen volgen. Uiteindelijk willen wij de kinderen herenigen met hun familie en reïntegreren in de samenleving.

Terre des Hommes programma's tegen kinderhandel

Wat is kinderhandel?

Kinderhandel is het verhandelen van kinderen met het doel het kind seksueel te exploiteren, in te zetten als arbeidskracht of te gebruiken bij illegale praktijken zoals productie of handel in drugs.

Hoe ontstaat kinderhandel?

Kinderhandel komt in de hele wereld voor, in allerlei gedaanten. Vaak is het gevolg van armoede: ouders verkopen hun kinderen aan handelaren in de hoop op een beter bestaan. Soms vindt kinderhandel plaats zonder dat ouders daar van afweten, of worden ze juist gedwongen tot kinderhandel. Ook komt het voor dat kinderen ‘vrijwillig’ meegaan, aangetrokken door mooie beloftes over werk in het buitenland. Beloftes die in de praktijk niets blijken voor te stellen.

Andere vormen van kinderuitbuiting die Terre des Hommes aanpakt:

 

 

 

Share this:

Gerelateerd nieuws