Achtergrond

Bijna één op de vijf kinderen ter wereld woont in India, ongeveer 430 miljoen kinderen. 40% van hen leeft in zeer moeilijke omstandigheden. Ze zijn op zichzelf aangewezen, worden tot werken gedwongen, worden misbruikt of verhandeld, leven op straat, raken betrokken bij drugsmisbruik, gewapende strijd, bij maatschappelijke onrust of worden slachtoffer van natuurrampen. 

Kinderarbeid in India

De 12 miljoen kindarbeiders in India die jonger zijn dan 14, vormen 11,18% van de beroepsbevolking in de sectoren spinnerij, textiel en kleding, bouw, huishoudelijk werk en mijnbouw. Fundamentele factoren die bijdragen aan kinderarbeid zijn onder meer armoede, een gebrek aan onderwijs, demografische druk en sociale uitsluiting. Culturele normen spelen ook een belangrijke rol. In India worden veel van deze kindarbeiders verborgen gehouden. Ze werken als hulp in de huishouding, bij baksteenovens, op bouwterreinen, in de landbouw en visserij, en ook in kleinschalige bedrijven. Er is vaak sprake van lichamelijk, seksueel en emotioneel misbruik bij deze kindarbeiders. 

Naar schatting 20.000 kinderen werken in de micamijnen in Jharkhand and Bihar. De Indiase wet verbiedt kinderen onder de 14 jaar om in de mijnen te werken, maar er is veel illegale mijnbouw waar dit niet wordt gecontroleerd. Jharkhand en Bihar produceren naar ongeveer een kwart van alle mica in de wereld.

In 2016 startte Terre des Hommes een bewustwordingscampagne over kinderarbeid in deze mijnen. Met deze bewustwordingsactiviteiten voorkomen we dat kinderen gaan werken in de gevaarlijke mijnen en naar school blijven gaan, we helpen kindarbeiders om (weer) naar school te gaan, redden waar mogelijk kinderen uit de mijnen en werken aan betere implementatie van wet- en regelgeving. Lees meer over ons werk om kinderarbeid in de micamijnen te stoppen  

Seksuele uitbuiting van kinderen in India

De groei van toerisme heeft zowel een positief als een negatief effect op lokale gemeenschappen. Onverantwoord toerisme kan leiden tot een toename van kinderarbeid en seksuele uitbuiting van kinderen in de vorm van kinderhandel, prostitutie, handel in beeldmateriaal van kindermisbruik en kindersekstoerisme. Door uitbuiting komen kinderen in een neerwaartse spiraal van drugs, misdaad, HIV/AIDS, en vervreemding van hun samenleving en gezin. Deze vormen van seksuele uitbuiting leiden ook nog eens tot lichamelijke en geestelijke schade.

Het programma van Terre des Hommes in India richt zich op seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme, online seksuele uitbuiting en uitbuiting van kinderen in naam van religie. We creëren bewustzijn met betrekking tot deze zaken, redden kinderen uit uitbuitingsituaties en werken nauw samen met politie en justitie om daders te arresteren en veroordelen.

Kinderhandel en migratie in India

In India worden verhandelde kinderen gebruikt voor prostitutie, als huisslaafje, ze worden tot huwelijk gedwongen en ze worden gebruikt als goedkope of onbetaalde arbeidskracht. Sommige kinderen worden gerekruteerd door gewapende groeperingen. Kinderhandel stelt kinderen bloot aan geweld, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. De onzichtbare en clandestiene aard van kinderhandel maakt het een van de misdaden die het moeilijkst op te sporen en te onderzoeken is. 

We gaven de afgelopen jaren voorlichting aan gemeenschappen over veilige migratie, voorkomen migratie door mogelijkheden te scheppen om inkomsten te genereren, beroepsonderwijs en pleiten voor veiligheid, zekerheid en sociale rechten.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in India

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de grootste problemen in India. Vrouwen worden gezien als minderwaardig aan mannen. Seksueel misbruik en verkrachting komen vaak voor in India. 50% van de kinderen geeft aan seksueel misbruikt te zijn, maar van het grootste deel van deze zaken wordt nooit aangifte gedaan. Veilige abortus is volgens de wet beschikbaar voor meisjes en jonge vrouwen, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt vanwege het sociale stigma. Huwelijk op jonge leeftijd komt extreem veel voor in India. Ieder jaar bevallen ongeveer vier miljoen meisjes van onder de 18. 

Het programma van Terre des Hommes in India richt zich op drie zaken die te maken hebben met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. We geven kansen aan meisjes die kindbruid waren, we werken aan het voorkomen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en we stellen geweld op basis van geslacht aan de orde.

Share this: