28 jaar erkenning voor kinderrechten

Op 20 november viert de Internationale Dag van de Rechten van het Kind haar 28-jarig bestaan. Dit in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen verdrag is inmiddels door bijna alle landen ter wereld ondertekend. Het verdrag erkent dat kinderen speciale rechten hebben die beschermd moeten worden, en is steeds belangrijker aan het worden als basis voor kinderbescherming en jeugdbeleid overal ter wereld.

Kinderrechten

In artikel 32 van het Kinderrechten-verdrag staat dat kinderen het recht hebben om beschermd te worden tegen kinderarbeid. Dit jaar heeft de Internationale Arbeidsorganisatie nieuwe getallen gepubliceerd, die laten zien dat het aantal kindarbeiders gestaag daalt. Wereldwijd zijn er nu 152 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. In 2000 was dit aantal nog 245 miljoen. Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is om een einde te maken aan kinderarbeid in 2025. Hoewel de getallen een geleidelijke dalende trend laten zien, moet er nog heel veel gebeuren om dit doel te halen. We roepen de Nederlandse overheid op meer te doen om kinderarbeid te bestrijden en kijken uit naar de uitkomsten van de Internationale Conferentie tegen Kinderarbeid, die in november in Argentiniƫ plaatsvindt.

Kinderrechten, de basis van ons werk

Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving zonder uitbuiting. Lees hoe Terre des Hommes opkomt voor de rechten van kinderen en het Kinderrechten-verdrag >>

Steun de strijd tegen kinderuitbuiting

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving zonder uitbuiting. Samen met onze partners en donateurs bieden we kwetsbare kinderen bescherming, hulp en zorg. Ook pakken we daders van kinderuitbuiting aan. Doet u mee?

Share this:

Gerelateerd nieuws