Onderhandelaars, bescherm kinderen tegen klimaatverandering

Het is muisstil op het Binnenhof. Er komt vrijwel niks naar buiten over de besprekingen tussen de VVD, D66, CDA en GroenLinks over een mogelijk regeerakkoord. Terre des Hommes wil dat één heel belangrijk onderwerp van buiten naar binnen meegaat: het klimaat.

 

Kinderrechten

Klimaatverandering raakt kinderen direct: ze sterven door droogte, stormen of overstromingen of als ze op de vlucht zijn voor één van de drie. Als het volgende kabinet kinderen wil beschermen, kan het bestrijden van klimaatverandering niet ontbreken als hoofdstuk in het regeerakkoord.

Verplicht door goedkeuring Klimaatverdrag

Nederland is daartoe verplicht, omdat het Klimaatverdrag van Parijs goedgekeurd is. Daarin heeft ons land beloofd mee te strijden tegen de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook staat in het akkoord dat ontwikkelingslanden financieel geholpen zullen worden om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Alle ontwikkelde landen samen zouden vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar moeten betalen aan ontwikkelingslanden.

Niet op schema

Van deze toezeggingen is nog weinig terecht gekomen. Om de afspraken na te komen moet de regering veel meer maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en onze bijdragen aan ontwikkelingslanden op peil te krijgen.

Kinderen zijn de dupe

Ondertussen worden kinderen in ontwikkelingslanden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: de grond is te droog om te verbouwen, er is geen gras meer voor het vee, het vee sterft, er is geen water meer of er is juist teveel water, waardoor kinderen hun huizen in modderstromen zien opgaan. Kinderen worden gedwongen te vluchten, op zoek naar een plek waar het leven nog wel mogelijk is. Maar ook dat is vaak niet zonder gevaar. Op de vlucht sterven veel kinderen, door ondervoeding, uitdroging, ziekte, geweld of een ongeluk (zoals de vele gekapseide boten op de Middellandse Zee).

Een niet te missen kans

De onderhandelaars hebben nu de kans het verschil te maken voor deze kinderen door te laten zien het Klimaatakkoord serieus te nemen en tot op de letter na te leven. Voor elke partij die kinderrechten serieus neemt, is dat een niet te missen kans.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws

Reactie toevoegen