Terre des Hommes werkt aan verantwoorde metaalketens door metaalconvenant te tekenen

Terre des Hommes tekent samen met andere organisaties, de overheid, bedrijven en vakbonden het metaalconvenant. Dit is een belangrijke start om de mijnbouw, de handel en de verwerking en recycling verantwoord te maken. Het doel is om misstanden op het vlak van mensen- en kinderrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen. 

Terre des Hommes werkt hierin actief samen met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Waarom heeft Terre des Hommes het convenant ondertekend?

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. Het doel van het convenant is om misstanden op het gebied van mensen- en kinderrechten en milieu in de sector terug te dringen. Dit is voor Terre des Hommes belangrijk omdat de mijnbouwindustrie in ontwikkelingslanden een enorme impact heeft op kwetsbare kinderen en de gemeenschap waarin zij opgroeien.Het convenant zal bedrijven in deze sector bewuster maken over wat precies hun impact op deze gemeenschappen is. 

De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

  • Het voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen aan bedrijven, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,
  • het identificeren en aanpakken van potentiële risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen, en
  • het aanmoedigen van relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Terre des Hommes doet een beroep op alle convenantpartijen en al onze relaties om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken. We zetten ons in om kinderrechten binnen de gehele, formele en informele, waardeketens te respecteren maar ook (mede namens de Girls Alliance Advocacy) om bedrijven specifiek naar de positie (risico’s en mogelijkheden) van meisjes te gaan kijken. We willen graag dat deze ‘genderlens’ een vast element zal worden van de inspanningen die de sector bij de implementatie van het convenant zou moeten leveren.  


Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.

Share this:

Gerelateerd nieuws