Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Miljoenen kinderen moeten werken door huidige economische crisis

11 juni 2020

Gevreesde toename van kinderarbeid als gevolg van de Corona-pandemie. Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Kinderarbeid waarschuwt Terre des Hommes voor een massale toename van kinderarbeid.

Stop kinderarbeid en strijd mee!

"Voor miljoenen kinderen in arme landen heeft de Corona-pandemie het gezicht van honger en uitbuiting", zei Birte Kötter, van Terre des Hommes Duitsland.

"Ze worden gedwongen om geld te verdienen zodat families niet verhongeren." Nog voor de pandemie moesten 152 miljoen meisjes en jongens werken en lijden 386 miljoen kinderen wereldwijd onder extreme armoede. De Verenigde Naties schatten dat nog eens 66 miljoen kinderen in extreme armoede vervallen als gevolg van de Corona-pandemie."

Miljoenen gezinnen in opkomende en ontwikkelingslanden werken als dagloners

Miljoenen gezinnen in opkomende en ontwikkelingslanden werken als dagloners en hebben door de wereldwijde lockdowns van de ene op de andere dag hun inkomen verloren. Zij kunnen niet rekenen op sociale zekerheid zoals werkloosheidsuitkeringen of voedselhulp. Terre des Hommes partnerorganisaties zien in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een duidelijk zichtbare toename van kinderarbeid. In veel grote steden bedelen meer kinderen, op plantages en boerderijen werken schoolkinderen met hun ouders en kinderen verkopen groenten of fruit op straat. Vanuit de Filippijnen melden partners dat het aantal kinderen die zich prostitueren voor webcams voor buitenlandse gebruikers om wat geld te verdienen voor hun gezin, toeneemt. Europol meldt dat de vraag naar kinderporno op het net is toegenomen met het begin van de lockdowns. Terwijl scholen en kinderbeschermings-programma's zijn gesloten vanwege de lockdown, maken geldschieters in India gebruik van de situatie door wurgleningen te verstrekken aan gezinnen in nood, die hun kinderen moeten aflossen in de vorm van schuldslavernij.

Volgens UNESCO konden 1,5 miljard scholieren niet naar school tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde lockdown in mei. Het is te vrezen dat in armere landen veel meisjes en jongens hun aansluiting op het onderwijs volledig zullen verliezen en niet meer naar school zullen gaan omdat ze moeten bijdragen aan het gezinsinkomen of omdat de gezinnen zich het schoolbezoek niet meer kunnen veroorloven. 

Prioriteit

Terre des Hommes eist dat nationale regeringen en internationale actoren in hun Corona-hulpprogramma's prioriteit geven aan de behoeften van arme en achtergestelde kinderen.

"Vanwege de acute noden en om de negatieve gevolgen op de middellange en lange termijn zoals kinderarbeid te voorkomen, is voedselhulp of directe hulp voor behoeftige gezinnen nu onmisbaar", zegt Birte Kötter. "De heropening van scholen na de lockdowns moet gepaard gaan met landelijke reïntegratiecampagnes om te voorkomen dat kinderen de school verlaten. Internationaal opererende bedrijven moeten hun toeleveringsketens controleren om kinderarbeid te voorkomen.

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan