Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Oproep aan politiek om kinderrechten niet te vergeten

19 september 2023

“Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien is een sterk fundament voor de samenleving van morgen”, aldus de koning tijdens de Troonrede. Terre des Hommes kan deze uitspraak alleen maar beamen, toch is het niet genoeg. Kinderrechten zijn niet of nauwelijks aan bod gekomen in deze Troonrede. Daarom roept Terre des Hommes de politiek op om als land nóg harder te strijden voor het recht van kinderen om op te groeien onder veilige en gezonde omstandigheden.

Te weinig aandacht voor kinderrechten

Gewoon kind mogen zijn

Nog steeds zijn er kinderen, in Nederland en over de hele wereld, voor wie het niet vanzelfsprekend is om gewoon kind te mogen zijn. Terre des Hommes strijdt al jaren tegen kinderuitbuiting om te voorkomen dat kinderen door anderen worden gebruikt voor hun eigen gewin. Helaas bestaan er nog steeds afschuwelijke praktijken zoals kinderarbeid en het seksueel misbruiken van kinderen en het verspreiden van beeldmateriaal hiervan op het web. Redenen hiervoor kunnen zijn armoede en honger, discriminatie, een gebrek aan bescherming, gedwongen te vluchten voor rampen of omdat een kind juist als meisje of jongen is geboren. Met mentale en fysieke gevolgen die kinderen hun hele leven lang met zich mee kunnen dragen. Dit klinkt als een ver-van-ons-bed-show, maar speelt zich ook af in Nederland.

Vijf aanbevelingen

Dit zijn situaties waar kinderen nooit in terecht zouden moeten komen. Want gewoon kind mogen zijn, dat gunnen we ieder kind, toch? Om dit te bereiken, geven we 5 aanbevelingen:

  • Geef kinderen een stem

Willen we echt iets voor kinderen betekenen, dan moeten we kinderen en jongeren op een betekenisvolle manier mee laten praten over alles wat hen aangaat. Door kinderen (meer) te laten participeren bij belangrijke besluitvorming die van belang is in hun route naar volwassenheid én daarna. Dit is geen gunst, maar een recht onder het VN-Kinderrechtenverdrag.

  • Meer aandacht voor kinderrechten

Kinderrechten zijn een fundament voor onze samenleving. Naleving van alle kinderrechten resulteert in gezondere en gelukkigere kinderen en minder kinderuitbuiting. Daar mag niet aan getornd worden. Toch lijkt de aandacht van de overheid voor dit fundament te verslappen. Er is bijvoorbeeld steeds meer armoede en honger onder Nederlandse kinderen en jongeren en wordt de kloof tussen arm en rijk ieder jaar groter. Nederland is dit jaar zelfs de grootste afnemer van het eigen ontwikkelingsbudget geworden, wat hopelijk leidt tot meer aandacht voor kinderen in de AZC’s, maar wat ten koste gaat van kinderen in ontwikkelingslanden, die onze hulp nog steeds heel erg hard nodig hebben. Meer focus van de overheid is belangrijk, zodat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken over eten, een dak boven hun hoofd en of ze wel of niet naar school kunnen gaan. Maar ook om te garanderen dat slachtoffers van uitbuiting de juiste (vroegtijdige) zorg krijgen, ongeacht hun woonplaats. Stel daarom een bewindspersoon, ambassadeur of speciaal gezant voor kinderen aan, die de rechten van kinderen hoog op de (internationale) agenda zet en houdt.

  • Maak van aanpak kinderarbeid ook een groene doelstelling

Om uitbuiting van kinderen aan te pakken, moet er ook naar klimaatontwikkelingen gekeken worden. Onlangs stelde het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in hun "General Comment No. 26” dat kinderen het recht hebben op een schone, gezonde en groene toekomst. Dit gaat alle kinderen aan, ook kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Bijvoorbeeld in de mijnindustrie waar zij samen met hun families de mineralen delven die we nodig hebben voor onze energietransitie. Maak van de strijd tegen kinderarbeid daarom een groene doelstelling, want elk kind heeft recht op een klimaatbestendige toekomst.

  • Maak het internet een veilige plek voor kinderen

Een groot deel van een kinderleven speelt zich in een online omgeving af. Daarom moet de online veiligheid verbeterd worden. Voor onze Nederlandse jeugd, en voor alle kinderen. Wereldwijd lopen kinderen online gevaar seksueel te worden uitgebuit, bijvoorbeeld door grooming en het delen van misbruikbeelden. Nederland speelt daar, in negatieve zin, een grote rol in, bijvoorbeeld door kwalijke content te hosten. Laten we Nederland weer positief op de kaart zetten en pleiten voor betere wetgeving om alle betrokkenen verantwoordelijk te houden. Dit kan door gebruik te maken van alle beschikbare digitale detectie en opsporingsinstrumenten. Steun daarom de nieuwe EU-regulering rondom online kindermisbruik waarover dit jaar in het Europarlement gestemd wordt.

  • Laat kinderen niet in de kou zitten

Geen tijd te verspillen. Investeer NU in onze toekomst! Investeer in groepen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Investeer in ontwikkelingssamenwerking. We kunnen niet langer wachten, een demissionair kabinet en verkiezingen zullen de boel vertragen. Dit zijn cruciale zaken waar nu actie op moet worden ondernomen, want elk kind, nu en in de toekomst, heeft recht op bescherming. Om zo gewoon kind te mogen zijn.

Stinkende best

Geachte politici, kunnen we op u rekenen dat u voor “onze” kinderen uw stinkende best gaat doen? Oók voor de komende verkiezingen en erna. Dat een groot deel van uw komende beleid er voor gaat zorgen dat kinderen gewoon kind mogen zijn, en dat opgroeien onder veilige en gezonde omstandigheden een recht is waar we als land nóg harder voor gaan strijden? 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Namens alle betrokkenen en vrijwilligers,

Terre des Hommes Nederland

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan