Programma update: De strijd tegen kindermisbruik in Azië - juli 2019

Programma updates

Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, seksueel misbruik en geweld tegen meisjes en vrouwen komen in Azië veel voor. Kindhuwelijken zijn daar een ‘gewoon’ verschijnsel. De oorzaken van deze vorm van kindermisbruik zijn complex,  deels door cultuur bepaald, maar hebben vooral te maken met armoede en gebrekkig onderwijs voor meisjes. Meisjes in Azië tellen ook minder mee dan jongens, waardoor het voor hen niet vanzelfsprekend is dat ze voor zichzelf opkomen en hun eigen beslissingen nemen. Ook wetgeving om seksueel misbruik en andere problemen aan te pakken is niet op orde of wordt niet toegepast. IMAGE is een van de spraakmakende projecten van Terre des Hommes die kindhuwelijken en hoe er mee om te gaan op de kaart zet.

 

Share this: