Achtergrond

Bangladesh is met 150 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. 26% van de totale bevolking leeft onder de armoedegrens en 12% is extreem arm. Arme gezinnen zien zich vaak genoodzaakt hun kinderen te laten werken. Het land staat op de vierde plaats in de wereld als het gaat om het aantal kindhuwelijken. Snelle verstedelijking veroorzaakt door verschillende stimulerende factoren zoals industrialisatie, de invloed van klimaatverandering en rampen leiden tot hoge aantallen kinderen die in grote armoede leven en kwetsbaar zijn voor kinderarbeid, kinderhandel, misbruik en seksuele uitbuiting.

Kinderarbeid in Bangladesh

In Bangladesh maken ongeveer 7,2 miljoen kinderen onder de 14 jaar deel uit van de beroepsbevolking, waarvan 1,29 miljoen gevaarlijk werk doen in de informele economie. De regering van Bangladesh heeft 38 banen aangemerkt als de ergste vorm van kinderarbeid, waaronder afval verzamelen, werk in chemische fabrieken of werkplaatsen, werk in de auto-industrie, werk in sigarettenfabrieken, sjouwer in havens en op schepen en hulpje van de chauffeur op bussen, vrachtwagens of kleine busjes. Het grootste aantal kinderen dat slachtoffer is van kinderarbeid bevindt zich in Dhaka en Chittagong.

Terre des Hommes geeft deze kinderen onderwijs, vaktraining en gezondheidszorg. Als het mogelijk is zorgen we ervoor dat kindarbeiders (opnieuw) ingeschreven worden voor informeel of formeel onderwijs. We werken samen met werkgevers in de informele economie aan kinderbescherming, gedragscode en veiligheid op de werkplek. Door bewustwordingscampagnes over de negatieve gevolgen van kinderarbeid voorkomen we dat meer kinderen worden uitgebuit. Onze strategie is er op gericht om kwetsbare kinderen op school te houden. We bieden onderwijs in de vroege kinderjaren en informele basisscholing voor de kinderen die het grootste risico lopen.

Seksuele uitbuiting van kinderen in Bangladesh

In Bangladesh neemt seksuele uitbuiting van kinderen in een alarmerend hoog tempo toe. De snelle groei van de informatietechnologie is een van de oorzaken daarvan. Naar schatting worden 10.000 tot 29.000 meisjes seksueel uitgebuit. De meesten van hen worden gedwongen te werken in bordelen, een kleiner aantal in hotelkamers, parken, trein- en busstations. Meer dan 20.000 kinderen groeien op in de 18 officiële rosse buurten van Bangladesh. Jongens worden vaak pooier en meisjes volgen hun moeders in de prostitutie. De meeste van deze meisjes gaan voor hun twaalfde het vak in.

We creëren bewustzijn en versterken lokale gemeenschappen en instellingen, we breiden diensten uit voor kinderen die gered zijn en pleiten voor een betere implementatie van wetten en beleid. We werken ook samen met ICT-dienstverleners om kinderen te beschermen tegen online seksuele uitbuiting. We zorgen voor vakopleidingen, arbeidsbemiddeling, gezondheidszorg en rechtsbijstand voor de kinderen die slachtoffer zijn geweest van seksuele uitbuiting. 

Kinderhandel en migratie in Bangladesh

Mensenhandel neemt enorm toe in Bangladesh. Tussen juli 2014 en juni 2015 werden in totaal 2606 slachtoffers van mensenhandel ontdekt, waarvan 201 kinderen. Terre des Hommes creëert bewustwording met betrekking tot kinderhandel en onveilige migratie. We doordringen advocaten, de rechterlijke macht en de politie van de ernst van dit probleem. We zorgen ervoor dat de maatschappelijke inzichten ook bekend worden bij overheden en beleidsmedewerkers op het gebied van mensensmokkel. Op nationaal niveau wordt gelobbyd, verbinding gezocht met overheidsinstanties en beleidswerk gedaan.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Bangladesh 

In Bangladesh heerst een groot taboe op seks en seksualiteit. Dat maakt discussiëren over seksuele gezondheidskwesties en de aanpak van problemen lastig. Een belangrijk misverstand is dat seksuele voorlichting in de hand zou werken dat jongeren seks voor het huwelijk hebben of promiscue gedrag gaan vertonen. Pubermeisjes zijn achtergesteld en kwetsbaar. Onder druk vanuit de eigen familie en de omgeving trouwen zij vaak jong en krijgen zij snel kinderen. Gebrek aan diensten op het gebied van gezinsplanning en reproductieve gezondheid draagt hier aan bij. 

Terre des Hommes heeft als doel om getrouwde meisjes, kinderen die in bordelen geboren zijn en Dalit-kinderen leiderschapsvaardigheden bij te brengen en te zorgen dat zij toegang krijgen tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. We werken eraan om de sociale normen te veranderen als het gaat om kindhuwelijken en seksuele en reproductieve gezondheid. 

Share this: