Terre des Hommes krijgt sinds 1996 een bijdrage van de Postcode Loterij. Dankzij deze bijdrage voorkomt Terre des Hommes dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 3 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers 117 goededoelenorganisaties met de helft van de lotprijs. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5,8 miljard euro aan mens en natuur gegeven. Vele organisaties, waaronder Terre des Hommes, ontvangen elk jaar steun. Sinds 2005 is het format van de Postcode Loterij onder andere ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar de People’s Postcode Lottery en de Svenska PostkodLotteriet fondsen werven voor goede doelen. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen Loterijen. Novamedia/Postcode Loterijen is de tweede grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.

Meedoen aan de Nationale Postcode Loterij 

Als u meespeelt in de Postcode Loterij ondersteunt u Terre des Hommes en vele andere goede doelen. De prijs van een lot is € 14,00. Wij bevelen u de Postcode Loterij van harte aan. Volg de loterij ook via Facebook en @Postcodeloterij.

Al 24 jaar partner van Terre des Hommes

De Nationale Postcode Loterij steunt het werk van Terre des Hommes om kinderuitbuiting wereldwijd te stoppen al twintig jaar. Sinds 1996 ontvangt Terre des Hommes jaarlijks 2,25 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Die steun is in januari 2016 verlengd tot en met 2020. Tijdens het Goed Geld Gala 2019 op maandag 4 maart ontving Terre des Hommes naast haar reguliere bijdrage van € 2.25 miljoen nog een extra donatie €2,9 miljoen voor het project #Sweetie24/7.

 

Projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij:  

Terre des Hommes ontvangt bijna €3 miljoen extra voor #Sweetie24/7

De Nationale Postcode Loterij schenkt Terre des Hommes een extra bedrag van €2.970.000 voor het #Sweetie24/7 project. Via Sweetie speurt Terre des Hommes online naar het seksueel uitbuiten van kinderen via het internet. Met de extra bijdrage wil Terre des Hommes het Sweetie programma overdragen aan politiediensten in 5 risicolanden in Azië en Afrika en bevrijde slachtoffers opvangen. De extra donatie komt bovenop de €2,25 miljoen die Terre des Hommes jaarlijks ontvangt als één van de 103 beneficiënten van de loterij.

Via Sweetie strijdt Terre des Hommes tegen het fenomeen webcamseks. Voor de camera worden kinderen misbruikt en uitgebuit. Vaak reizen de klanten ook fysiek af naar de kinderen voor seksueel misbruik. Wereldwijd zijn op ieder moment van de dag, volgens cijfers van de FBI, 750.000 overwegend mannelijke daders op zoek naar minderjarigen voor seksueel misbruik.

Vanaf 2016 beschikt Terre des Hommes over geautomatiseerde Sweetie software waarmee potentiële daders kunnen worden geïdentificeerd en afgeschrikt. Met het nieuwe #Sweetie24/7 wil Terre des Hommes haar werkwijze aan politiediensten in onder meer de Filippijnen, Cambodja, Nepal en Kenia overdragen, zodat meer directe opsporing en vervolging mogelijk is.

Lees meer over dit project 

 

Opening fototentoonstelling '13 in een dozijn' Corbino

‘Corbino’ reisde door Zuidoost-Azië om de dagelijkse praktijk van seksuele uitbuiting in beeld te vangen, zonder de anonimiteit van de slachtoffers te schaden. In dertien beelden toont hij de neerwaartse spiraal van armoede en uitzichtloosheid waardoor kinderen in de prostitutie terechtkomen. En toont hij de inspanningen om de slachtoffers op te vangen, te begeleiden en nieuw perspectief te geven.

De opdracht voor de fotoreportage maakt onderdeel uit van de brede strijd van Terre des Hommes tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Een strijd waarin nieuwe resultaten geboekt worden. In Indonesië, de Filipijnen, India en Nepal begonnen in april 2014 door Terre des Hommes getrainde ‘detectives’ met het opsporen van en bewijs verzamelen tegen Westerse sekstoeristen en lokale pedoseksuelen. In deze landen gingen tot voor kort daders vaak vrij uit, mede door gebrek aan menskracht en kennis bij de lokale politie.

Zowel deze aanpak van kindersekstoerisme als ook de tentoonstelling ‘13 in een dozijn’ zijn financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Lees meer over dit project 

 

Extra project 2015: Terre des Hommes: Webcamseks met kinderen de wereld uit | € 3.860.750

Steeds meer kindermisbruikers zijn op zoek naar webcamseks met kinderen. Zo’n 750.000 mannen zijn op elk moment van de dag in ruim 40.000 ‘public chatrooms’ actief. Door de groei van het internet neemt dit fenomeen toe. Alleen al in de Filippijnen zijn naar schatting van de lokale politie tienduizenden kinderen slachtoffer. Ook andere landen in de regio Zuidoost-Azië komen met dit fenomeen in aanraking door de groeiende vraag naar online seksshows met kinderen.

Met de extra bijdrage van de Postcode Loterij kan Terre des Hommes een softwaresysteem ontwikkelen om webcamseks met kinderen te bestrijden. Het doel is potentiële daders middels een geautomatiseerd systeem af te schrikken voordat kinderen daadwerkelijk worden misbruikt. Het is voor mannen nu namelijk erg eenvoudig om kinderen te benaderen op het internet en zij wanen zich daarbij ongezien. Om dit te voorkomen moeten potentiële daders het idee krijgen dat ze op heterdaad kunnen worden betrapt. Ook moet de pakkans zoveel mogelijk worden vergroot. Dit vraagt om een effectief systeem dat op grote schaal kan opereren, identificeren en afschrikken met een confronterende waarschuwing.

Er wordt een technologische methode ontwikkeld om duizenden chatrooms tegelijk te monitoren.De functionaliteit wordt ontwikkeld in samenwerking met  nationale en internationale specialisten. Ook vindt er afstemming plaats met opsporingsautoriteiten en wordt rekening gehouden met de juridische kaders van verschillende landen, want niet ieder land heeft dezelfde regels omtrent opsporing en vervolging van strafbare handelingen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de software zal ook een onderdeel van het project uitmaken. De Universiteit van Tilburg zal onderzoeken of de afschrikking van pedoseksuelen in de praktijk daadwerkelijk impact heeft. Nadat de werking is aangetoond zal het systeem nationaal en internationaal ter beschikking worden gesteld aan opsporingsinstanties.

Lees meer over dit project 

 

Opening Centrum Kinderhandel Mensenhandel in Leeuwarden

Na een jaar van nieuwbouw openen staatssecretaris Fred Teeven, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en Fier-directeur Linda Terpstra op maandag 27 oktober het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Het CKM is onderdeel van Fier, en is mede dankzij de samenwerking met Terre des Hommes en de Nationale Postcode Loterij tot stand gekomen.

In Nederland is de hulp aan slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel sterk versnipperd en ontoereikend. Kinderen, jongeren en volwassenen die met deze traumatische ervaring kampen, krijgen daardoor niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. In het CKM wordt alle kennis en expertise gebundeld zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Slachtoffers van mensenhandel kunnen – voor korte en langere periode – worden opgevangen in het CKM. Zij krijgen hulp  om onder andere aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om de terugkeer naar het land van herkomst zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Het CKM houdt zich bezig met lobby, beleid en strategie. Als kennis- en expertisecentrum speelt het CKM in op ontwikkelingen in de samenleving en neemt een leidende rol als het gaat om agendasetting, innovaties en professionalisering. CKM doet onderzoek en initieert indien nodig actie.

Lees meer over dit project 

 

Extra Project 2013: Centrum Kinderhandel en Mensenhandel | € 3.070.000,-

Terre des Hommes wil samen met Fier Fryslân een Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel opzetten om de strijd tegen mensenhandel een impuls te geven. In dit gebouw vinden slachtoffers een veilige haven en krijgen zij begeleiding en ondersteuning van een team van experts bij hun aangifte, rechtszaak en eventuele terugkeer naar land van herkomst. Onderdeel van dit centrum is een kennisdatabank waarin alle informatie over de juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel te vinden is. Terre des Hommes en Fier willen jonge buitenlandse slachtoffers van mensenhandel (tot 23 jaar) onder één dak opvangen.

Het team bestaat onder meer uit mensen van politie en justitie, de zorgcoördinatoren van het Netwerk Mensenhandel Friesland, hulpverleners en behandelaars van Fier, het prostitutiemaatschappelijk werk, VluchtelingenWerk, Slachtofferhulp, juristen van Defence for Children en de voogdij-instelling NIDOS. Daarbij is er oog voor de verschillende deelprocessen bij een mensenhandelzaak. Naast het justitiële traject is er ook het medische traject, het hulpverleningstraject en het verblijfsrechtelijke traject. Het slachtoffer krijgt één loket en het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel heeft volledig zicht op de situatie.

Als blijkt dat het in het belang van het slachtoffer is om terug te keren naar het land van herkomst, zorgen Terre des Hommes en haar partners dat dit zo veilig mogelijk gebeurt en het welzijn van het slachtoffer centraal staat. Het uitgebreide netwerk van Terre des Hommes staat garant voor een veilige opvang van het slachtoffer in het land van herkomst en waar mogelijk ook voor hereniging met familieleden. Lokale projectpartners geven het slachtoffer de middelen voor een betere toekomst. Afhankelijk van de leeftijd en de wensen van de persoon in kwestie zal dit gaan over een school- of beroepsopleiding, financiële steun en psychosociale hulp. Dit is om te voorkomen dat de slachtoffers wederom in handen van mensenhandelaren terechtkomen.

Lees meer over dit project 

 

Extra Project 2012: Wordt Vervolgd | € 1.653.041,-

Terre des Hommes spoort buitenlandse daders van seksueel kindermisbruik op in Zuidoost Azië. In Cambodja is de werkwijze van Action Pour Les Enfants (APLE) erg succesvol. Een team, bestaande uit onderzoekers, een advocaat en een maatschappelijk werker liet tientallen kindermisbruikers arresteren en veroordelen.

In navolging van het succes in Cambodja richt Terre des Hommes acht nieuwe opsporingsteams op en gaat hen trainen in deze methodiek. Dit zal plaatsvinden in Bali, Lombok, Batam (Indonesië); Cebu, Boragay (Filippijnen); Kathmandu, Pokhara (Nepal) en Goa (India). Hier bestaat naast een bloeiende toeristenindustrie ook veel armoede. Kinderen uit de armste families en zwerfkinderen hebben een verhoogd risico om in de prostitutie te belanden.

Met de nieuwe opsporingsteams kan Terre des Hommes naar verwachting 480 kinderen redden en 280 plegers van seksueel misbruik arresteren en laten berechten. Terre des Hommes heeft de kennis, ervaring en contacten om de gaten in het rechtssysteem in deze regio te dichten zodat kindermisbruikers niet meer ongestraft kinderen seksueel kunnen uitbuiten.

Lees meer over dit project 

Share this: