Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Hoe jouw keuze in het stemhokje invloed heeft op het leven van kinderen wereldwijd

8 maart 2021

Kinderen zijn de toekomst, maar ze kunnen zelf niet over hun toekomst stemmen. In hoeverre houden de verkiezingsprogramma’s rekening met kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten?

Stem voor kinderen

Stem voor kinderen

Kinderen zijn de toekomst, maar ze kunnen zelf niet over hun toekomst stemmen. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede kamerverkiezingen zeggen slechts vijf politieke partijen de situatie van kwetsbare kinderen te willen verbeteren*.

*Bron: Kieswijzer Kinderrechten

Wij helpen je om op 17 maart een keuze te maken die rekening houdt met de belangen en rechten van deze kinderen aan de hand van 3 thema’s.

Doe de kinderkieswijzer

Seksuele uitbuiting

Steeds meer kinderen worden slachtoffer van seksuele uitbuiting online of offline. Ook in Nederland worden kinderen door criminelen ingezet in de prostitutie. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moeten kinderen worden beschermd tegen iedere vorm van handel en uitbuiting. Specialistische hulpverlening is nodig voor slachtoffers van (seksuele) uitbuiting, gericht op re-integratie en rehabilitatie. Er moet geld beschikbaar zijn om ook kinderen in arme landen die slachtoffers zijn van (seksuele) uitbuiting naar goede ontwikkeling te helpen. In Nederland zijn politiecapaciteit en technische middelen nodig voor proactieve opsporing van daders van (online) kindermisbruik. Naast mensenhandelaars die kinderen voor seksuele uitbuiting beschikbaar stellen, moeten personen die gebruik maken van kindslachtoffers worden opgespoord en vervolgd. 

  • Hoe denken de politieke partijen hierover? Je leest het in de kinderkieswijzer.
  • In actie komen? Teken dan ons manifest tegen seksuele uitbuiting. 
Doe de kinderkieswijzer
Laat je stem horen

Internationale ontwikkelingshulp

Wereldwijd worden kinderen nog harder dan volwassenen getroffen door armoede, conflicten en natuurrampen. Deze kinderen worden geconfronteerd met angst, honger, geweld of ziektes en zijn bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting.

Hoewel het coronavirus minder levensbedreigend is voor kinderen, ondervinden zij grote consequenties door strenge lockdowns en langdurige scholensluitingen.

Mede door de pandemie nemen wereldwijd de risico’s op (online) seksuele uitbuiting van kinderen toe. Het is daarom van het grootste belang dat Nederland prioriteit geeft aan de internationale bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. Ook de bescherming van meisjes tegen geweld verdient een vaste prioriteit binnen het beleid. Nederland dient meer te investeren in het versterken van kinderbeschermingssystemen in landen waar Nederland nauw mee samenwerkt. Hiermee wordt er actief uitvoering gegeven aan de verplichtingen onder het VN-Kinderrechtenverdrag.

Nederland heeft een verantwoordelijkheid voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn. Zorg voor heldere verplichtingen en zet kinderrechten centraal in het beleid rond internationale handel en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorkom en stop kinderarbeid door uitvoering te geven aan de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Stimuleer het bedrijfsleven om kinderrechten te bevorderen en transparant te zijn over de impact van hun bedrijfsvoering op kinderen.

  • Hoe denken de politieke partijen hierover? Je leest het in de kinderkieswijzer.
  • Meer weten over hoe wij in actie komen met noodhulp? Lees dan ons noodhulp programma.

Participatie

Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarom dient aan kinderen de mogelijkheid gegeven te worden om zich uit te spreken. De overheid heeft daarin een belangrijke taak en hoort deze ook serieus te nemen. Zij dient kinderen en jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, zeker daar waar het gaat om beleid dat toekomstige generaties betreft.

Daarbij dient de overheid te zorgen voor kinderrechteneducatie en burgerschapsonderwijs, zodat kinderen voldoende zijn toegerust om te kunnen participeren. Ook moeten er juridische wegen zijn voor kinderen om zich te beklagen over hun rechten. Het Derde Protocol van het Kinderrechtenverdrag stelt kinderen in staat om bij een vermeende kinderrechtenschending een klacht voor te leggen aan het onafhankelijke VN-Kinderrechtencomité. Dit Protocol is nog niet geratificeerd door Nederland. Het is dus belangrijk dat de overheid zo snel mogelijk tot ratificatie overgaat.

Hoe denken de politieke partijen hierover? Je leest het in de kieswijzer.

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan