Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

1 juli 2021

Meisjes en jonge vrouwen moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Ze hebben een stem, maar die wordt niet altijd gehoord. She Leads is daarom een programma voor en door meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het doel van She Leads is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen. She Leads is een vijfjarig programma (2021-2025) van Terre des Hommes, Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We voeren het programma uit in Oost-Afrika (Uganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië). De komende vijf jaar gaan we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten op besluitvorming en zaken die hen aangaan. Kortom, She Leads!

She Leads 1

Krachten bundelen

Het unieke aan het programma is dat we in She Leads de krachten bundelen met verschillende
internationale non-profit organisaties, kinderrechtenorganisaties, feministische
vrouwenrechtenorganisaties en autonome jongerenorganisaties. Door een groot netwerk in te
zetten, verspreid over negen landen, strijden we samen voor de rechten, het leiderschap en de
zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.


Elke partner voegt waarde toe aan de samenwerking, ongeacht het land, de omvang van de
organisatie en of de organisatie door volwassenen of door jongeren geleid wordt. Aan de basis van
de samenwerking ligt de gemeenschappelijke overtuiging dat meisjes en jonge vrouwen zelf
besluiten horen te nemen over zaken die nu en in de toekomst betrekking hebben op hun leven. She
Leads neemt het voortouw door het goede voorbeeld te geven: de focus en de lobbydoelstellingen
van het programma worden bepaald door meisjes en jonge vrouwen zelf. Bovendien staat in elk
programmaland een jonge vrouw aan het roer als netwerkcoördinator.

Jongerenactivisme

Wereldwijd is er de afgelopen jaren een flinke toename in activisme geleid door jongeren, en met
name door meisjes en jonge vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai of Greta Thunberg. Er
wordt hard gestreden tegen genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid. Toch is er steeds
minder ruimte voor activisme en het maatschappelijk middenveld staat in steeds meer landen onder
druk (shrinking civil society). Het is op veel plekken onveilig of zelfs verboden om de straat op te gaan
om te protesteren. Er is een gebrek aan geld voor organisaties die zich hard maken voor
gendergelijkheid en meisjes- en vrouwenrechten. Daardoor wordt het dus steeds moeilijker voor
meisjes en jonge vrouwen om zich te organiseren en hun stem te laten horen. She Leads biedt hier
een antwoord op.

Drie doelstellingen

Met She Leads willen we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten en het belang van
gendergelijkheid in besluitvormingsprocessen benadrukken. Het programma richt zich op de
gemeenschappen waar de meisjes in opgroeien, scholen, ministeries en nationale parlementen, maar
ook regionale spelers zoals de Afrikaanse Unie en instellingen van de Verenigde Naties. Op alle
niveaus werken we actief samen met meisjes en jonge vrouwen om invloed uit te oefenen op wet-
en regelgeving die effect heeft op hun leven. De drie belangrijkste doelstellingen van het programma
zijn:

 • Het vergroten van de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvormingsprocessen. Gendergelijkheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid vormen de kern.
 • Ervoor zorgen dat meisjes en jonge vrouwen de juiste middelen hebben, zowel financieel als
  qua capaciteit en veiligheid, om gezamenlijk in actie te komen. De internationale NGO’s
  achter She Leads maken dit mogelijk.
 • Het versterken van een positieve houding op allerlei besluitvormingsniveaus ten opzichte
  van: vrouwelijk leiderschap en deelname van meisjes en jonge vrouwen aan het maatschappelijk debat.

Onze aanpak

De organisaties achter She Leads zetten onze kennis, netwerken en financiële capaciteit in zodat de
andere betrokken partners en organisaties hier gebruik van kunnen maken.. Onze programma-
aanpak bestaat uit zes onderdelen:
 • Financiering en ondersteuning van door meisjes geleide en jonge feministische organisaties.
 • Aanreiken van lobby en onderzoek; meisjes en jonge vrouwen kunnen door middel van data
  invloed uitoefenen.
 • Ondersteuning van en samenwerking met sociale bewegingen en collectieve acties voor
  meisjesrechten: partnerschappen opzetten met andere maatschappelijke organisaties en
  bewegingen die ook werken aan de verbetering van meisjesrechten.
 • Beïnvloeding van de media, door middel van (social media) campagnes.
 • Toegang verschaffen tot internationale instituten zoals de Afrikaanse Unie, de Verenigde
  Naties en de VN Mensenrechtenraad.
 • Capaciteits- en kennisuitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, meisjesgroepen en
  jonge feministische organisaties door online en fysieke bijeenkomsten, workshops en
  webinars.
Door deze collectieve aanpak willen we met She Leads over vijf jaar de positie van meisjes en jonge
vrouwen wereldwijd verbeterd hebben. Samen willen we ervoor zorgen dat zij overal zichtbaarder
zijn en dat er naar ze geluisterd wordt. Zodat meisjes en jonge vrouwen op alle niveaus invloed
kunnen uitoefenen en de leiding kunnen nemen!
Meer over dit project
Doneer nu
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan