In de gebieden waar Terre des Hommes werkzaam is, komen diverse vormen van kindermisbruik veelvuldig voor. Terre des Hommes strijdt middels voorlichting en juridische hulp tegen kindermisbruik.

Wat is kindermisbruik?

Kindermisbruik omvat elke bedreigende of geweldadige interactie van fysiek, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. Seksuele en lichamelijke mishandeling zijn vormen van lichamelijk geweld; daarnaast bestaan vormen van geestelijke mishandeling. Gedwongen huwelijken op zeer jonge leeftijd en rituele besnijdenis van meisjes zijn ook vormen van kindermisbruik. Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van mishandeling, misbruik, verwaarlozing en geweld.

Wat zijn de gevolgen van kindermisbruik?

De Wereldgezondheidsorganisatie rapporteert dat naar schatting 20 procent van de vrouwen slachtoffer is van seksueel misbruik. De gevolgen van kindermishandeling en kindermisbruik zijn ver strekkend: niet alleen de gezondheid, maar ook de economsiche vooruitzichten van slachtoffers worden geraakt. In conflictgebieden - waar veel vluchtelingen worden opgevangen- zijn meisjes bijzonder kwetsbaar voor seksueel misbruik en mishandeling. Gedwongen worden om op een erg jonge leeftijd te trouwen of een zeer risicovolle, rituele besnijdenis vallen ook onder kindermisbruik. 

Wat doet Terre des Hommes tegen kindermisbruik?

Terre des Hommes vindt dat een multidisciplinair aanpak van kindermisbruik en -mishandeling nodig is, in Nederland en juist ook in conflictgebieden. Hierom zetten wij ons wereldwijd in voor kinderen die slachtoffer zijn van verschillende vormen van misbruik: 

  • Wij halen de kinderen uit de situaties waarin zij mishandeld worden, vangen hen op en verschaffen medische en psychosociale hulp.
  • Wij steunen de slachtoffers met juridische hulp en trainen agenten hoe zij om moeten gaan met slachtoffers van seksueel misbruik.
  • Ook voeren wij politieke lobby voor het verhogen van de minimale wettelijke leeftijd om te trouwen.
  • Meisjes stimuleren wij onderwijs te blijven volgen, proberen hen mondiger te maken in meisjesclubs, en geven hen vaardigheidstrainingen.
  • Armoede blijft een van de grootste oorzaken voor kindermishandeling en daarom helpen wij met het vergroten van het inkomen van gezinnen van misbruikte kinderen. 

Terre des Hommes programma's tegen kindermisbruik

Andere vormen van kinderuitbuiting die Terre des Hommes aanpakt:

Share this:

Gerelateerd nieuws