Achtergrond

Nepal heeft 29 miljoen inwoners. 40% van de bevolking is jonger dan 15 jaar oud. Meer dan een op de drie mensen in Nepal leeft in extreme armoede en moet van minder dan $ 1 per dag zien rond te komen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Discriminatie op grond van sekse en sociale achtergrond maken meisjes en dalits extra kwetsbaar. Veel kinderen worden geconfronteerd met geweld, misbruik, uitbuiting en kinderhandel. Tienermeisjes zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie.

Kinderhandel en migratie in Nepal

Als gevolg van de aardbevingen in 2014 zijn veel mensen ontheemd. Op zoek naar een veilige plek zijn kinderen en vrouwen makkelijke prooien voor mensenhandelaren. De overheid in Nepal is bezorgd over de toenemende mensen- en kinderhandel en vreest dat de cijfers nog verder zullen stijgen als gevolg van dalende economische kansen, schade aan de infrastructuur en de toegenomen kwetsbaarheid van gemarginaliseerde gezinnen.

Terre des Hommes pakt onveilige migratie aan in de districten Sindhupalchok en Dolakha. We willen kinderen bereiken die met hun ouders gemigreerd zijn, alleen achtergelaten zijn, er alleen op uitgetrokken zijn op zoek naar werk of verhandeld zijn. We komen op voor de rechten van deze jongeren en zorgen voor toegang tot overheidsdiensten. Er is een model ontwikkeld voor de beperking van onveilige migratie, het verbeteren van de vakkennis voor betere arbeidsmarktkansen en integratie in de onderwijssector. Er wordt ook gewerkt aan betere vervolging van mensenhandelaren. In samenwerking met de overheid worden de benodigde diensten voor kinderen en hun gezinnen verbeterd.

Seksuele uitbuiting van kinderen in Nepal

Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen is een ernstige bedreiging voor Nepal. Er wordt zelden aangifte gedaan en zaken worden vaak onder de pet gehouden. De groei van kindersekstoerisme valt steeds meer op in Nepal, waarbij met name tegemoet wordt gekomen aan de vraag van toeristen uit India en Europa. Hoewel prostitutie in Nepal verboden is, komt het op grote schaal voor in stedelijke gebieden. Maar liefst 12.000 jonge meisjes worden verhandeld aan bordelen in Nepal en India. Naast 'traditioneleel' kindersekstoerisme, buiten kindermisbruikers in Nepal kinderen ook seksueel uit door zogenaamde "weeshuizen" op te zetten die als locatie dienen om de kinderen die zij onder hun hoede hebben gemakkelijk seksueel te misbruiken. 

Terre des Hommes werkt in acht toeristische gebieden in het land om kinderen te beschermen. De aanpak van Terre des Hommes om kinderen is een combinatie van preventie, hulpverlening aan slachtoffers, lobbywerk en het vervolgen van de daders. Slachtoffers worden ondersteund met psychosociale zorg, onderdak, medische zorg en rechtsbijstand. Er wordt nauw samengewerkt met de politie voor een snelle vervolging van daders. Samen met de overheid wordt gewerkt aan nieuwe beleidsplannen voor het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen.

Share this: