Achtergrond

Nepal heeft 29 miljoen inwoners. 40% van de bevolking is jonger dan 15 jaar oud. Meer dan een op de drie mensen in Nepal leeft in extreme armoede en moet van minder dan $ 1 per dag zien rond te komen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Discriminatie op grond van sekse en sociale achtergrond maken meisjes en dalits extra kwetsbaar. Veel kinderen worden geconfronteerd met geweld, misbruik, uitbuiting en kinderhandel. Tienermeisjes zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie.

Kinderhandel en migratie in Nepal

Als gevolg van de aarbevingen in 2014 zijn veel mensen ontheemd. Op zoek naar een veilige plek zijn kinderen en vrouwen makkelijke prooien voor mensenhandelaren. De overheid in Nepal is bezorgd over de toenemende mensen- en kinderhandel en vreest dat de cijfers nog verder zullen stijgen als gevolg van dalende economische kansen, schade aan de infrastructuur en de toegenomen kwetsbaarheid van gemarginaliseerde gezinnen.

Terre des Hommes pakt onveilige migratie aan in de districten Sindhupalchok en Dolakha. We willen kinderen bereiken die met hun ouders gemigreerd zijn, alleen achtergelaten zijn, er alleen op uitgetrokken zijn op zoek naar werk of verhandeld zijn. We komen op voor de rechten van deze jongeren en zorgen voor toegang tot overheidsdiensten. Er is een model ontwikkeld voor de beperking van onveilige migratie, het verbeteren van de vakkennis voor betere arbeidsmarktkansen en integratie in de onderwijssector. Er wordt ook gewerkt aan betere vervolging van mensenhandelaren. In samenwerking met de overheid worden de benodigde diensten voor kinderen en hun gezinnen verbeterd.

Seksuele uitbuiting van kinderen in Nepal

Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen is een ernstige bedreiging voor Nepal. Er wordt zelden aangifte gedaan en zaken worden vaak onder de pet gehouden. De groei van kindersekstoerisme valt steeds meer op in Nepal, waarbij met name tegemoet wordt gekomen aan de vraag van toeristen uit India en Europa. Hoewel prostitutie in Nepal verboden is, komt het op grote schaal voor in stedelijke gebieden. Maar liefst 12.000 jonge meisjes worden verhandeld aan bordelen in Nepal en India. Naast 'traditioneleel' kindersekstoerisme, buiten kindermisbruikers in Nepal kinderen ook seksueel uit door zogenaamde "weeshuizen" op te zetten die als locatie dienen om de kinderen die zij onder hun hoede hebben gemakkelijk seksueel te misbruiken. 

Terre des Hommes werkt in acht toeristische gebieden in het land om kinderen te beschermen. De aanpak van Terre des Hommes om kinderen is een combinatie van preventie, hulpverlening aan slachtoffers, lobbywerk en het vervolgen van de daders. Slachtoffers worden ondersteund met psychosociale zorg, onderdak, medische zorg en rechtsbijstand. Er wordt nauw samengewerkt met de politie voor een snelle vervolging van daders. Samen met de overheid wordt gewerkt aan nieuwe beleidsplannen voor het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen.

Programma's

Kinderhandel in Azië Terre des Hommes
Overal ter wereld trekken mensen naar andere landen of regio’s, omdat ze op zoek zijn naar een beter bestaan. In Azië bestaat 21 procent van de migranten uit kinderen en jongeren. Zij hebben vaak...
Kinderarbeid in Azië Terre des Hommes
In landen als Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Myanmar en de Filipijnen komt kinderarbeid erg veel voor. Ongeveer 41 miljoen kinderen werken. Voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar betekent...
Seksuele uitbuiting van kinderen in Azië Terre des Hommes
In Azië neemt het seksueel misbruik van kinderen toe. Dat gebeurt via internet en ter plekke, waarbij kindersekstoeristen en expats de daders zijn. Beide vormen van misbruik staan niet los van...
Project WATCH_photo Corbino terre des hommes
Kindersekstoeristen, die zich in Azië aan kinderen vergrijpen, gaan nog te vaak vrijuit. De lokale politie heeft vaak niet de mankracht om deze zaken te onderzoeken en daarbij is bewijslast...
Noodhulp voor kinderen Terre des Hommes Foto: AFP 2016 /  Khalil Mazraawi
Oorlogen of natuurlijke rampen treffen ook kinderen. Deze kinderen hebben te maken met angst, honger, geweld of ziekten en zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Daarom verleent Terre des Hommes...
'Sweetie 2.0: webcamseks met kinderen de wereld uit' Terre des Hommes
Op ieder moment van de dag zijn naar schatting 750.000 mannen online op zoek naar webcamseks met kinderen - ook terwijl u dit leest. Ondanks wereldwijde verontwaardiging over dit fenomeen kunnen...