Terre des Hommes logo
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
Doneer
Strijd mee
HomeOnze missieWat we doenOnze winkelsZoekenDoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werken
Programma's

Het She Leads programma

Het She Leads programma is een strategisch partnerschap gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Vier organisaties, waaronder Terre des Hommes, werken samen om meisjes en jonge vrouwen meer te betrekken in de besluitvorming en het beleid over gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Henriette Kristiansen

Senior Project Manager - She leads

“Gelijke rechten voor alle mensen zou logisch moeten zijn, geen doel waarnaar we moeten streven. Laten we allen bijdragen aan een wereld waarin iedereen de vrijheid heeft om het leven te kiezen dat goed voor hem of haar is”. Kontakt Henriette: h.kristiansen@tdh.nl

Doelen She Leads

In het vijfjarige She Leads programma werken Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland (DCI-ECPAT), African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes Nederland met het Ministerie van Buitenlandse Zaken samen. 

She Leads richt zich op Oost-Afrika (Oeganda, Ethiopië en Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon en Jordanië). Naast het werk in deze landen wordt het programma ook op regionaal en internationaal niveau uitgevoerd. Daarbij richt She Leads zich op regionale instellingen, mensenrechtenorganisaties en andere betrokken partijen, en vergroot zij de toegang van meisjes en jonge vrouwen tot die instellingen. 

Doel van het She Leads programma is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op het beleid inzake de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duurzaam te vergroten. 

Om dit doel te halen moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 

  • er is gezamenlijke actie en activisme van meisjes en jonge vrouwen in de samenleving;
  • er is toenemende acceptatie van positieve sociale man-vrouw normen;
  • politieke instellingen op alle niveaus accepteren de participatie van meisjes en jonge vrouwen in het besluitvormingsproces.

Alle She Leads-partners spannen zich in om deze voorwaarden tot stand te brengen. Ieder veranderingstraject is context specifiek en hangt af van factoren als de openheid van het politieke systeem, maatschappelijke vrijheid, het bestaan van conflicten en instabiliteit, de kracht van het maatschappelijke middenveld en normen en waarden in de samenleving. Het consortium bepaalt niet de agenda van jeugdorganisaties en lokale partners, maar stimuleert hen om hun eigen tactiek te bepalen en beslissingen te nemen. 

De 10 leidende uitgangspunten van She Leads

1. Mensenrechten, gender gelijkheid en sociale rechtvaardigheid staan aan de basis van ons werk en ons programma;
2. Niemand wordt buitengesloten en diversiteit wordt omarmd. Geen discriminatie en focus op het betrekken van die meisjes en jonge vrouwen die in de samenleving worden gemarginaliseerd en uitgesloten;
3. Het aanpakken van machtsongelijkheid in de contexten waarin we werken en binnen ons consortium;
4. De stem van meisjes en jonge vrouwen staat centraal in het She Leads programma;
5. Respect voor de autonomie van door meisjes en jongeren geleide organisaties;
6. Zelfzorg en collectief welzijn is belangrijk, omdat ons werk van sociale verandering veeleisend is en zijn tol eist, vooral voor de betrokken jongeren;
7. Gelijkwaardig partnerschap op de verschillende niveaus van ons consortium;
8. Collectieve verantwoording en transparantie naar elkaar en onze donor;
9. Decentralisatie in de besluitvorming: het delen van beslissingsbevoegdheid, respect voor ieders mening en expertise;
10. Iedere partner, waar ook gevestigd en hoe groot of klein ook, wordt gehoord en voegt waarde toe aan de samenwerking.

Onze strategie

Wereldwijd zien we een stijging in activisme onder meisjes/jonge vrouwen en jongeren algemeen, om genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid aan te kaarten en aan te pakken. Iedere dag komen moedige meisjes en jonge vrouwen bijeen om verandering te eisen. Het aantal jonge activisten leidt steeds tot nieuwe recordcijfers. 

Tegelijkertijd wordt het moeilijker voor meisjes en jonge vrouwen om zich uit te spreken, om vrij te bewegen en aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Er is wereldwijd een trend gaande waarbij de maatschappelijke vrijheid om meningen te uiten, samen te komen en te demonstreren, wordt ingeperkt. In veel landen in Afrika en het Midden-Oosten worden meisjes en jonge vrouwen uit het publieke domein geweerd. 

She Leads is ontworpen om de rechten van meisjes en jonge vrouwen te promoten en hun stem te laten horen. Om dit te bereiken zijn zes prioriteiten gesteld: 

  • Financiële ondersteuning voor activiteiten en acties van meisjes/jonge vrouwen organisaties;
  • Doen van onderzoek en advocacy;
  • Sociale bewegingen en collectieve acties op vrouwenrechten ondersteunen en stimuleren;
  • Media beïnvloeding;
  • Toegang voor jonge vrouwen tot internationale instituties en mensenrechten organisaties mogelijk maken;
  • Capaciteitsversterking en kennisdeling tussen maatschappelijke organisaties en meisjes- en vrouwen actiegroepen;

The She Leads programme is designed to give ample space for the voice and vote of girls and young women in the management and governance of the programme. The governance structure promotes strong technical input, joint and decentralised decision-making, accountability, flexibility, and on-the-ground coordination.

Uitkomsten

Enhanced collective action and activism by GYW in a gender-responsive civil society

Collective action and activism by GYW will be enhanced when young, female, collective leadership within society becomes more visible, and if their actions and claims are supported/ amplified by (adult-led) CSOs within an inclusive social movement where girls can lead and advocate for gender equality. Child, youth and women’s rights and feminist organizations that jointly promote the girls’ rights agenda are key drivers.

Changes are initiated by strengthened, well-resourced, girl-led groups with advocacy skills.
These groups are safe spaces for peer-to-peer confidence building, strengthening political awareness and developing advocacy skills. An important condition for this is access to safe spaces (school, community, online platforms).

Increased acceptance of positive social gender norms

Gender norms can shift when influential traditional/religious leaders publicly question the validity of current norms and when societies are increasingly aware of their harm. Both conditions are generated by increasing visible GYW leadership and visible (gender and age) role models. The media plays a crucial role in framing gender-positive messages and countering negative gender norms and stereotypes. Enhanced engagement and connect-edness of progressive leaders (change agents), boys’ and men’s groups creates male role models.

Political institutions at all levels enable meaningful participation of GYW in decision-making

Increased social pressure of a strong girl-led social movement, increased political will to reform decision-making structures, and effective pressure from international institutions enable GYW’s meaningful participation. Political will results from influence by a coalition of gender champions within political institutions. Pressure from international institutions is a consequence of increased participation and influence of GYW within their space.

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden