Kindsoldaten

Sinds december 2013 kampt Zuid-Soedan - de jongste onafhankelijke staat ter wereld - met een verwoestende burgeroorlog. Het alsmaar voortdurende conflict in Zuid-Soedan trekt een zware wissel op het leven van de Zuid-Soedanese bevolking. Vooral kinderen blijven het slachtoffer worden van grove schendingen van de mensenrechten. Sinds het uitbreken van het conflict zijn er al duizenden kinderen ingezet als kindsoldaten.

Vrijgelaten kinderen opvangen

In mei 2014 is er een vredesakkoord gesloten tussen de Cobra Faction en het SPLA-leger van de overheid. Een onderdeel van dit vredesakkoord was dat elk kind onder de 18 jaar vrijgelaten moest worden door de strijdende partijen. Tot op de dag van vandaag houden zowel het overheidsleger en de Cobra Faction zich aan dit verdrag. Op 27 januari 2015 werden de eerste 300 kinderen tussen de 11 en 17 jaar vrijgelaten door de Cobra Faction en opgevangen door Terre des Hommes.

Psychosociale zorg en familiehereniging

Het programma van Terre des Hommes verleent psychosociale zorg aan 300 voormalig kindsoldaten. Op deze manier krijgen deze 300 gedemobiliseerde kindsoldaten de kans om terug te keren in de lokale gemeenschap. Ook streeft het project naar familiehereniging, zodat de kindsoldaten weer terugkeren naar hun familie. Tegelijkertijd worden er 300 kwetsbare kinderen uit de ontvangende lokale gemeenschap betrokken bij de activiteiten. Het reintegratie project vindt plaats in zogenaamde ´Interim Care Centres´ waar alle kinderen meedoen aan psychosociale en recreatieve activiteiten en waar de kinderen getraind worden in verschillende vaardigheden. Daarnaast krijgen de oudere kinderen (adolescenten) de mogelijkheid om een beroepsonderwijs te volgen.

 

 

Share this: